RESTAURANTS IN LATVIA

HOTELS IN LATVIA

                    

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijai Latvijas Republikas Finanšu ministrijai

Zināšanai: Latvijas Republikas Ministru prezidentam K. Kariņam

Rīga, 2022. gada 07.janvārī

Par atbalsta pasākumiem COVID-19 krīzē visvairāk cietušajām nozarēm

Augstu vērtējam Ekonomikas ministrijas līdzšinējo atbalstu tūrisma un ar to saistītajām nozarēm, lai pārvarētu COVID-19 izaicinājumus!

Jau kopš 2020. gada nozare strādā ievērojot stingras drošas darba vides vadlīnijas, kas saskaņotas ar Valsts Darba inspekciju un Veselības ministriju; jau līdz 2021. gada 15. novembrim nozarē vakcinēto personu skaits bija lielāks par 98% sasniedzot otru augstāko rādītāju pēc veselības un sociālās aprūpes sektorā strādājošo personu skaita.

Diemžēl, valdības apstiprinātie ierobežojumi, kas Latvijā ir būtiski stingrāki kā abās tuvākajās kaimiņvalstīs – Lietuvā un Igaunijā, liedz nozaru uzņēmējiem strādāt rentabli un to dēļ Latvija kārtējo reizi būtiski zaudē savu konkurētspēju reģionā. Nozares dažādu sektoru 2021. gada salīdzinoši vājie rādītāji skaidri apliecina, - iemesls nav Latvijas uzņēmēju neprasme strādāt vai pielāgoties situācijai, tas ir „pateicoties” valdības uzliktajiem nesamērīgajiem ierobežojumiem. Gan 2020, gan 2021. gadā (salīdzinot ar 2019. gadu) tūrisma pakalpojumu sniedzēju, norišu vietu, pasākumu un tirdzniecības izstāžu rīkotāju apgrozījuma kritums bijis 60 – 100% apjomā, kas faktiski ir paralizējis šo nozaru uzņēmējdarbību. Papildus tam - 2022. gads ir sācies ar neadekvāti augstām energoresursu izmaksām.

Šīm nozarēm normāli atsākt strādāt liedz gan ierobežojumu apjoms, nosacījumu biežā mainība un neprognozējamība, kas neļauj patērētājiem izprast aktuālās iespējas un būtiski mazina patēriņu, gan amatpersonu komunikācija, kas aicina strādāt attālināti, ierobežot kontaktus un neizmantot pakalpojumus, kas saistīti ar pulcēšanos, tādējādi aicinot patērētājus praktiski neizmantot šo nozaru pakalpojumus Pateicamies par līdzšinējo valsts atbalstu, kuru mērķis ir kompensēt ierobežojumu radītos zaudējumus nozaru uzņēmumiem, tomēr 2020. un  2021. gadā tas sedza aptuveni 20 – 40% no zaudējumiem, kas, diemžēl, ir nepietiekami.

Ņemot vērā brīvās ceļošanas un tūrisma pakalpojumu ierobežojumus 2 gadu garumā, var droši teikt, ka viesmīlības nozare ir visvairāk cietusī COVID-19 pandēmijas dēļ. Latvija būtiski zaudē konkurētspējā tās kaimiņvalstīm, par ko liecina pēdējā laika Latvijas iedzīvotāju regulārie atpūtas braucieni uz kaimiņvalstīm.

Iesākoties COVID-19 pandēmijas 3. vilnim un nosakot Ārkārtas Situāciju valstī no 2021. gada 11. oktobra līdz 2022. gada 11. janvārim, pozitīvi vērtējām ieviesto atbalstu algu subsīdiju izmaksām un grantu apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai ierobežotajām nozarēm par 2021. gada oktobra un novembra mēnešiem. Taču pagarinot Ārkārtas situāciju līdz 2022. gada  28. februārim un nesaglabājot atbalstu ierobežotajām nozarēm būtiski tiek ietekmēta uzņēmumu finansiālā situācija, kas pavisam noteikti novedīs pie vairāku vietējā kapitāla, īpaši reģionos, uzņēmumu maksātnespējas un darba vietu samazināšanas.

Pamatojoties uz Finanšu ministrijas Valsts sekretāres Baibas Bānes, šī gada 3. janvāra Operatīvās vadības grupas (OVG) sēdes laikā pausto Finanšu ministrijas gatavību atbalstīt nozares, Tūrisma nozares Krīzes vadības komitejas (KVK) vārdā, atkārtoti aicinām, steidzami lemt par atbalsta pasākumiem, kas piemērojami ar 2021.gada 01.decembri:

 1. nodrošināt valsts subsīdijas nozares darbinieku atalgojuma izmaksāšanai līdz ierobežojumu pilnīgai atcelšanai;
 2. nodrošināt atbalstu apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai ierobežotajām nozarēm līdz ierobežojumu pilnīgai atcelšanai;
 3. veikt papildus šādus grozījumus MK noteikumos 676:
  1. punktā 3 skaitli 30 aizstāt ar 60;
  2. punktu 2 2. teikumu izteikt redakcijā „Šo noteikumu 6. punktā minēto atbalsta apmēru samazina par piešķirto atbalstu algu subsīdijai, ja minētais atbalsts par atbalsta periodu kopā ar piešķirto atbalstu algu subsīdijai un uzņēmuma attiecīgā atbalsta mēneša apgrozījums pārsniedz 90%.”
 4. nodrošināt atbalstu izmitināšanas un ēdināšanas, kā arī tūrisma pakalpojumu sniedzējiem operacionālo izmaksu segšanai;
 5. noteikt tūrisma nozarei - izmitināšanas pakalpojumiem, sabiedriskajai ēdināšanai, pasākumu organizēšanai, ienākošajam tūrismam, skaistumkopšanas un SPA pakalpojumiem samazināto PVN likmi 5% apmērā, kā to ir samazinājušas citas ES dalībvalstis;
 6. atjaunot tiesības uzņēmējiem saņemt publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības nekustamā īpašuma vai kustamās mantas nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu, kā arī nepiemērot kavējuma procentus un līgumsodus samaksas kavējuma gadījumā, izņemot maksājumus par patērētajiem pakalpojumiem – elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem;
 1. atkārtoti palielināt     normu     par     maksimālo     atbalstu,      kas      šobrīd     ir     noteikta  2 300 000 euro saistītu personu grupai;
 2. noteikt, ka uzņēmumiem, kurus īpaši skārusi COVID-19 krīze un kuru apgrozījuma zaudējumi attaisnotajā periodā ir vismaz 30%, salīdzinot ar to pašu 2019. gada periodu,valsts var segt to uzņēmumu nemainīgo izmaksu daļu, kuras nesedz to ieņēmumi, apjomā līdz 10 miljoniem EUR vienam uzņēmumam (iepriekš bija noteikts 3 miljoni EUR);
 1. ar ALTUM finanšu instrumentu palīdzību nodrošināt apgrozāmo līdzekļu pieejamību ar 0% likmi;
 2. aicināt banku sektoru neaprēķināt soda naudas banku kredītu maksājumiem, noteikt kredītbrīvdienas nozares uzņēmumiem un pagarināt kredītu atmaksas un procentu maksājumu termiņus;
 3. neaprēķināt soda naudas VID noteiktajiem maksājumiem, kā arī maksājumiem par pašvaldību un citu uzņēmumu sniegtajiem pakalpojumiem ierobežotajām nozarēm;
 4. aicināt pašvaldības atcelt nekustamā īpašuma nodokli (NĪN) naktsmītnēm, ēdināšanas, pasākumu norišu vietām un tūrisma nozares uzņēmumiem par 2022. gadu un izstrādāt mehānismu, lai dzēstu atliktos NĪN maksājumus par 2020. un gadu (īpaši aktuāli tas ir Rīgā);
 5. atjaunot valsts apmaksātas darba nespējas lapas sākot ar dienu;
 6. gadījumā, ja tiek lemts par obligātu testēšanu darba vietās, lūdzam, apstiprināt valsts atbalsta programmu testu iegādes izmaksu segšanai;
 7. paredzēt iespēju ierobežoto nozaru uzņēmumiem atlikt nodokļu nomaksu uz laiku līdz 3 gadiem, zem Covid19 regulējuma.

Finanšu ministrijas, 04.01.2022. publicētajā preses relīzē ir teikts „Turpmākos notikumus rūpniecībā ietekmēs situācija ar energoresursu cenām un iespējamie valdības lēmumi situācijas uzlabošanai”. Tūrisma nozares KVK aicina novērtēt tūrisma un ar to saistīto nozaru ieguldījumu tautsaimniecībā, un sniegt analogu atbalstu arī tām!

Atkārtoti norādām, ka viesmīlības nozare ir visvairāk cietusī COVID-19 pandēmijas un valstī ieviesto nesamērīgo brīvās ceļošanas un tūrisma ierobežojumu dēļ.

Pateicamies par izpratni un operatīvu rīcību atbalsta pasākumu ieviešanai! Ar patiesu cieņu,

Latvijas Tūrisma aģentu un operatoru asociācija ALTA Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija

Latvijas Lauku tūrisma asociācija „Lauku ceļotājs” Latvijas Restorānu biedrība

Latvijas Kongresu birojs

Latvijas Pasākumu un producentu asociācija Latvijas Pasākumu norišu vietu asociācija Latvijas Kosmētiķu un kosmetologu asociācija