RESTAURANTS IN LATVIA

HOTELS IN LATVIA

17. starptautiskais tūrisma gadatirgus
"BALTTOUR 2010"

LATVIJAS VIESNĪCU UN RESTORĀNU ASOCIĀCIJA /LVRA/ UN SIA "VIESNĪCU UN RESTORĀNU CENTRS" /VRC/ STARPTAUTISKAJĀ TŪRISMA GADATIRGŪ "BALTTOUR 2010" AKTUALIZĒ JAUTĀJUMU PAR TŪRISMA PAKALPOJUMU UN MĪTŅU KVALITĀTI.

Lai veicinātu Latvijas tūrisma un viesnīcu biznesa attīstību, aktualizētu jautājumu par tūrisma pakalpojumu kvalitāti šodienas situācijā un sekmētu Latvijas tūrisma mītņu atpazīstamību, LVRA un VRC 17. starptautiskā tūrisma gadatirgus "BALTTOUR 2010" ietvaros organizēja diskusiju "Tūrisma pakalpojumu un mītņu kvalitāte mūsdienu apstākļos".

Diskusijā savu redzējumu par tūrisma pakalpojumu kvalitāti prezentēja:
E. Beļskis, LR EM Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta direktors;
B. Vītoliņa, Patērētāju Tiesību aizsardzības centra direktore;
I. Šīrava, Tūrisma Attīstības valsts aģentūras Kvalitātes vadītāja;
I. Riekstiņa, ALTA viceprezidente, tūrisma aģentūras "Kaleva Travel" direktore;
S. Sirmace, LVRA Valdes locekle, restorāna "Kaļķu Vārti" direktore;
A. Mackevičs, Latvijas E-tūrisma asociācijas prezidents;
E. Buka, SIA "Viesnīcu un restorānu centrs" direktors.
Diskusiju vadīja – A. Mackevičs un E. Buka.

Diskusijas laikā tika apspriesti sekojoši jautājumi:
- tūrisma pakalpojumu kvalitātes pieaugoša nozīmē ekonomiskās krīzes apstākļos un tās stratēģijas formulēšanas nepieciešamība;
- Q-Latvia projekts un tā ieviešanas gaita;
- patērētāju tiesības kvalitatīvu pakalpojumu un uzticamas informācijas saņemšanā;
- jaunais viesnīcu valsts standarts LVS 200-1:2009 un tā piemērošana atbilstības novērtēšanā;
- restorānu un citu sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu kvalitātes jautājumi;
- sadarbība starp valsts institūcijām, kā arī sabiedriskajām organizācijām kvalitatīvu tūrisma pakalpojumu nodrošināšanā;
- tūrisma pakalpojumu kvalitātes atspoguļojums e-vidē;
- starptautiskā sadarbība tūrisma pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanas jomā.

Diskusija par visai tūrisma nozarei tik nozīmīgo kvalitātes jautājumu izraisīja lielu interesi un tās dalībnieki, – tūrisma un viesmīlības nozares profesionāļi, izvirzīja sekojošas prioritātes tūrisma pakalpojumu un mītņu kvalitātes nodrošināšanā un nozares konkurētspējas celšanā:
- veidot vienotu Latvijas tūrisma nozares kvalitātes stratēģiju;
- ieviest Q-Latvia projektu, aptverot nozīmīgu tūrisma pakalpojumu daļu;
- turpināt darbu tūristu mītņu valsts standartu aktualizēšanā un pilnveidošanā;
- uzsākt darbu pie vienotu kvalitātes kritēriju izstrādes restorāniem;
- aktivizēt mērķtiecīgu sadarbību kvalitātes nodrošināšanas jomā par tūrisma attīstību atbildīgo institūciju un organizāciju vidū;
- nodrošināt patērētāju tiesības kvalitatīvu pakalpojumu un uzticamas informācijas saņemšanā, nepieļaut nepatiesas reklāmas izplatību;
- aktivizēt e-vidi kvalitatīvu tūrisma pakalpojumu popularizēšanā;
- veicināt sadarbību starp Baltijas jūras reģiona un Viduseiropas valstīm viesnīcu klasifikācijas prasību harmonizācijas virzienā.
25.01.2010

Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija piedalījās Ziemeļeiropas valstu nozīmīgākajā starptautiskajā tūrisma izstādē – gadatirgū "MATKA 2010"

LATVIJAS VIESNĪCU UN RESTORĀNU ASOCIĀCIJA, 2010.GADA 21.–24.JANVĀRĪ PIEDALĪJĀS STARPTAUTISKAJĀ TŪRISMA IZSTĀDĒ – GADATIRGŪ "MATKA 2010", SOMIJAS GALVASPILSĒTĀ – HELSINKOS.

Realizējot vienu no svarīgākajām mārketinga aktivitātēm – dalība starptautiskajās tūrisma izstādē – gadatirgos, Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija /LVRA/ piedalījās Tūrisma Attīstības valsts aģentūras (TAVA) un Kurzemes Tūrisma asociācijas organizētajā Latvijas stendā, starptautiskajā tūrisma izstādē – gadatirgū "Matka 2010".

Ikgadējais gadatirgus "Matka" ir kļuvusi par nozīmīgāko un apmeklētāko tūrisma izstādi gan Skandināvijas valstīs, gan Ziemeļeiropas un Baltijas jūras reģiona valstīs. Tās devīze – "Mūsu pasaule – mūsu atbildība".

Latvijas stendā kopā ar TAVA un vēl 10 uzņēmumiem, piedalījās arī LVRA un viesnīcas – "Islande Hotel" un "Radisson Blu Daugava", vienlaikus, stendā tika izplatīti viesnīcu "Hotel Bergs"*****, "Radi un draugi"***, "Liora"***, "Placis"*, "Dzintara viesnīcas", "Marve" reklāmas materiāli.

Lai iepazīstinātu mēdiju pārstāvjus, sadarbības partnerus un interesentus ar aktuālo Latvijas tūrisma piedāvājumu, izstādes pirmajā dienā – 21.janvārī Latvijas stendā notika prezentācija; tās ietvaros Vidzemes Tūrisma asociācija iepazīstināja arī ar savu jauno projektu "Ar velo pa Vidzemi un Dienvidigauniju".

Tūrisma izstāde "MATKA 2010" apliecināja, ka neskatoties uz ekonomisko situāciju, 92% no izstādes apmeklētājiem 2010.gadā plāno ceļot tikpat vai vēl vairāk kā 2009.gadā. Turpina pieaugt arī to ceļotāju skaits, kas plānojot brīvdienas, rezervācijas veica ar interneta starpniecību.

Šajā gadā, "MATKA 2010" piesaistīja rekordlielu dalībnieku skaitu – vairāk kā 1200 tūrisma industrijas profesionāļus no 70 valstīm un reģioniem. Izstādes 81 500 interesentiem, tai skaitā 18 000 tūrisma nozares profesionāļiem, bija lieliska iespēja izpētīt lielu tūrisma pakalpojumu klāstu vienā vietā un gūt jaunas ierosmes savām brīvdienām Somijā un ārzemēs.

Nākamā – 2011.gada izstādes devīze – "Iedomājies nākotni!" ietvers scenārijus, kā ceļojumu nozare mainīsies tehnoloģiju attīstības rezultātā, tāpat arī tādu fenomenu kā "lēnā ceļošana".

LVRA dalība starptautiskajā tūrisma izstādē "MATKA 2010" iespējama pateicoties ES aktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings" finansējuma saņemšanai.
eiro_projekts

LVRA organizē 5. starptautisko viesnīcu
un restorānu industrijas konferenci

airbaltic-logolvra-logoTAVAS-logo

LATVIJAS VIESNĪCU UN RESTORĀNU ASOCIĀCIJA (LVRA) SADARBĪBĀ AR EIROPAS SAVIENĪBAS (ES) EIROPAS REĢIONĀLĀ ATTĪSTĪBAS FONDU (ERAF) UN LATVIJAS INVESTĪCIJU UN ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRU (LIAA) REALIZĒ PROJEKTU "VIESNĪCU UN RESTORĀNU NOZARES STARPTAUTISKĀ KONFERENCE" "EKONOMISKĀS SITUĀCIJAS IETEKME UZ VIESNĪCU & RESTORĀNU INDUSTRIJU – KRĪZE VAI IESPĀJAS" UN TĀ IETVAROS,  22.OKTOBRĪ, VIESNĪCĀ "REVAL HOTEL RĪDZENE" ORGANIZĒJA 5. STARPTAUTISKĀ VIESNĪCU & RESTORĀNU INDUSTRIJAS KONFERENCE "EKONOMISKĀS SITUĀCIJAS IETEKME UZ VIESNĪCU & RESTORĀNU INDUSTRIJU – KRĪZE VAI IESPĒJAS".

Konferences "Ekonomiskās situācijas ietekme uz viesnīcu un restorānu industriju – krīze vai iespējas" sadarbības partneri – atbalstīji bija Tūrisma Attīstības valsts aģentūra / TAVA / un nacionālā aviokompānija "AirBaltic".

Konferences mērķis – veicināt Latvijas viesnīcu un restorānu biznesa attīstību, tā konkurētspēju reģionā, iepazīstinot viesnīcu un restorānu īpašniekus un vadītājus ar aktuālākajām tendencēm viesnīcu un restorānu industrijā, vispusīgi apskatot viesnīcas un restorāna darba organizāciju un akcentējot jautājumu, kā pārvarēt ekonomiskās lejupslīdes periodu un izmantot šo situāciju, lai pilnveidotu viesnīcu un restorānu darbību.

Konferences "Ekonomiskās situācijas ietekme uz viesnīcu un restorānu industriju – krīze vai iespējas" lektori bija pieredzes bagāti viesnīcu un restorānu nozares pārstāvji, Latvijas un Eiropas līmenī nozares intereses pārstāvošo institūciju līderi, kas sniedza priekšlasījumus par sekojošām tēmām:

- situācija viesnīcu un restorānu industrijā Eiropā;
- pozitīvie piemēri nozares atbalstam;
- tūrisma un viesmīlības pakalpojumu kvalitāte kā veiksmīgas tūristu piesaistes priekšnosacījums;
- par vienotas viesnīcu klasifikācijas sistēmu attīstības gaitu Ziemeļ– un Centrālajā Eiropā;
- kā pozicionēt savu kompāniju un pakalpojumus interneta sociālajā vidē;
- kā veidot atšķirīgu viesnīcu un restorānu produktu, kas palīdz specializēties un piesaistīt klientus;
- kā izmantot ēdienkartē nacionālos produktus un ar to pelnīt;
- krīze – katastrofa vai pārmaiņu laiks;
- jauni mārketinga risinājumi, u.c.

Konferences atbalstītāji:

reval-logoTravelnews-logo
EIROPA-logo

01.03.2010

Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija paraksta līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru
par projekta realizāciju

LATVIJAS VIESNĪCU UN RESTORĀNU ASOCIĀCIJA, PROJEKTA "LVRA DALĪBA STARPTAUTISKAJĀS TŪRISMA IZSTĀDĒ – GADATIRGOS" IETVAROS, REKLAMĒS ASOCIĀCIJAS BIEDRU UZŅĒMUMUS 9 STARPTAUTISKAJĀS TŪRISMA IZSTĀDĒS – GADATIRGOS.

Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas / LVRA /, viena no svarīgākajām mārketinga aktivitātēm, ir dalība starptautiskajās tūrisma izstādēs – gadatirgos.

Ievērojot to, LVRA ir izstrādājusi projektu "LVRA dalība starptautiskajās tūrisma izstādē – gadatirgos" un šī gada 1.martā ir noslēgusi līgumu Nr. L-ĀTA-10-0260 ar v/a "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" par augstākminētā projekta īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Projekts tika iesniegts apakšprogrammā "Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings".

Projekta mērķis ir – īstenot ārējā mārketinga aktivitāti – dalību starptautiskajās tūrisma izstādēs – gadatirgos un tādējādi veicināt tūrisma pakalpojuma eksporta pieaugumu, Latvijas naktsmītņu un ēdināšanas uzņēmumu atpazīstamību, kā arī pozitīvu tūrisma bilanci.

Ārējā mārketinga aktivitātes ir nozīmīgākais veids, kā veicināt Latvijas tūrisma un viesmīlības pakalpojumu atpazīstamību un ārvalstu tūristu piesaisti. Ņemot vērā ekonomisko situāciju, kas būtiski ietekmējusi arī tūrisma nozari, tai skaitā, tūristu paradumus un ceļojumu galamērķa izvēli, Latvijas viesmīlības industrijas pārstāvjiem ir svarīgi būt nozīmīgākajos nozares pasākumos – starptautiskajās izstādēs, īpaši, tajās valstīs, kas ir viegli sasniedzamas, tiek piedāvāti ērti lidojumi un nodrošina nozīmīgāko tūristu plūsmu.

Dalība izstādēs ir piemērotākais un pieejamākais veids kā ar saviem pakalpojumiem iepazīstināt kā nozares profesionāļus, tā potenciālos klientus.

Projekta ietvaros, plānots piedalīties šādās tūrisma izstādēs:
- "VAKANTIEBEURS 2010";
- "MATKA 2010";
- "TOUREST 2010";
- "VIVATTUR 2010";
- "ITB 2010";
- "MITT 2010";
- "TUR 2010";
- "OTDIH 2010";
- "INVETEX 2010";
8 valstīs no kurām Latviju apmeklē vislielākais tūristu skaits.

Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija (LVRA) ir profesionāla un darba devēju organizācija, kas apvieno naktsmītnes un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumus profesionālai sadarbībai, ar mērķi, uzlabot klientu apkalpošanas kvalitāti, sakārtot Latvijas viesnīcu tirgu un pārstāvēt Latvijas viesnīcu un restorānu biznesu pasaulē. LVRA ir asociācijas "Viesnīcas, restorāni un kafejnīcas Eiropā" (HOTREC) biedrs.

Papildus informācijai:
Santa Graikste (LVRA izpilddirektore)
– tālr.: 29484738; santa.graikste@hotel.lv, www.hotel.lv
eiro_projekts

Balvas GADA CILVĒKS TŪRISMĀ 2009
ir pasniegtas

BalticTravelnews.com SADARBĪBĀ AR TŪRISMA INDUSTRIJU IR NOTEICIS TITULA GADA CILVĒKS TŪRISMĀ 2009 LAUREĀTUS SEŠĀS KATEGORIJĀS – ABSOLŪTĀ KATEGORIJA, TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRA VADĪTĀJS, CEĻOJUMU AĢENTŪRU UN OPERATORU VADĪTĀJS, NAKTSMĪTŅU VADĪTĀJS, RESTORĀNU VADĪTĀJS UN TŪRISMA ŽURNĀLISTS. OFICIĀLĀ BALVAS PASNIEGŠANAS CEREMONIJA NOTIKA REVAL HOTEL LATVIJA 2009.GADA 16.DECEMBRĪ 6. TŪRISMA FORUMA IETVAROS.

Balva tiek pasniegta jau septīto reizi kopš 2003.gada un ir ieguvusi nozīmīgu statusu tūrisma nozarē.
Latvijas tūrisma nozarei 2009.gads ir uzlicis daudzus pārbaudījumus, tāpēc ceļojumu industrija vēlas pateikties tiem, kuri ar savu darbu uzņēmumā un sabiedrisko aktivitāti ir veicinājuši un aizstāvējuši tūrisma nozares intereses un vērtības. GADA CILVĒKS TŪRISMĀ 2009 komisijas vadītājs Aivars Mackevičs atzīmē, ka "tūrisma nozare šajā gadā ir ļoti cieši sadarbojusies un radījusi jaunus spēcīgus līderus, kuri arī 2010.gadā dos lielu ieguldījumu, lai tūrisma industrija būtiski palielinātu finansējumu eksporta veicināšanai un vietējā tūrisma attīstībai. Latvijas valdībai, balstoties uz Eiropas Savienības pieredzi un ieteikumiem, būtu jāpārskata PVN piemērošana tūrisma uzņēmumiem, jo pašreiz tūrisma nozare ir nevienlīdzīgā situācijā ar citu valstu konkurentiem".
GADA CILVĒKS TŪRISMĀ 2009 titula īpašnieki iegūst diplomu un statuju "Tūrisma Oskars", kas ir izgatavota no porcelāna un simbolizē ceļošanas ideju.

Balvas GADA CILVĒKS TŪRISMA 2009 ieguvēji:

1. Absolūtā klase – GADA CILVĒKS TŪRISMĀ 2009 – Kitija Gitendorfa, ALTA un Jānis Naglis, LVRA
Kitija Gitendorfa, ALTA prezidente un Amadeus Latvia vadītāja jau vairāku gadu garumā ir aizrautīgi aizstāvējusi ceļojumu aģentūru intereses dažādos valdības līmeņos. Tūrisma eksperti un kolēģi augsti vērtē viņas profesionalitāti, komunikācijas un vadības stilu. Intensīvais darbs ar medijiem ir veicinājis tūrisma biznesa izpratni ārpus nozares ietvariem.
Jānis Naglis, LVRA prezidents ir pierādījis sevi kā prasmīgu uzņēmēju viesnīcu biznesā ar Islande Hotel, bet arī radījis jaunu biznesu, nodibinot spēcīga zīmola takšu kompāniju BalticTaxi. Latvijas viesnīcu biznesa aizstāvībā ir iesaistījies ar sirdi un dvēseli, saņemot lielu atbalstu no tūrisma nozares.

2. Uzņēmējs naktsmītņu biznesā
Daniels Jāns, Kukšu muiža
Daniels Jāns, viesnīcas Kukšu muiža īpašnieks ilgus gadus vadīja 5 zvaigžņu viesnīcu Hotel de Rome, bet tagad atjaunojis kultūrvēsturisko pieminekli Kukšu muižu Jaunsātu pagastā, izveidojot tajā augstas klases viesu namu ar ēkas arhitektūrai atbilstošu interjeru, kas pieejams ne tikai nakšņotājiem, bet arī kultūras tūrisma piekritējiem.

3. Uzņēmējs tūrisma aģentūru un operatoru biznesā Inga Kavaca, Vanilla Travel
Inga Kavaca, Vanilla Travel direktore visu ceļojumu aģentūru kolēģu priekšā ir ieguvusi lielu atzinību tieši par korektu un profesionālu darbu. Uzņēmums veiksmīgi ir uzsācis aktīvu darbošanos ne tikai izejošā, bet arī ienākošā tūrisma attīstībā. Viņas viedoklī ieklausās daudzi uzņēmēji un tūrisma speciālisti. Jau divus gadus ir tikusi nominēta šim titulam.

4. Tūrisma informācijas centra vadītājs Aivita Heniņa, Ogres TIC
Aivita Heniņa, Ogres TIC vadītāja ir apliecinājusi kā veiksmīgs tūrisma darba organizators, mācību spēks un profesionālis. Daudzi Ogres novada uzņēmēji ir pateicīgi par organizētajiem semināriem un aktīvo atbalstu, bet tūrisma industrija vienmēr novērtē viņas kritiskās piezīmes un racionālos ieteikumus.

5. Tūrisma žurnālists Zigmunds Bekmanis, Latvijas avīze
Zigmunds Bekmanis, Latvijas avīze strādā jau vairākus gadus un retais tūrisma profesionālis ir "paglābies" no viņa spalvaskāta. Daudzi viņu raksturo, kā tūrisma idejas entuziastu, kurš velta daudz laika ceļošanai, izstāžu rīkošanai un grāmatu publicēšanai. Gandrīz jebkurš nozīmīgs tūrisma pasākums nav paslīdējis viņa kalendāram.

6. Restorāna vadītājs Sandra Sirmace, Kaļķu Vārti
Sandra Sirmace, restorāna Kaļķu Vārti vadītāja. Restorāns ir kļuvis par iecienītu tūristu objektu un latviešu modernās virtuves centru. Viņa aktīvi darbojas Latvijas viesnīcu un restorānu asociācijā un nekad neliedz padomu saviem kolēģiem. Viņa šogad aktīvi iesaistījās Vecrīgas restorānu popularizēšanas pasākumos.

Gada Cilveks 2009