Restorāni Latvijā rezervēt

Viesnīcas Latvijā rezervēt

2017.gada 11. augustā, tikās Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) vadošās amatpersonas un Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas (turpmāk – LVRA) pārstāvji un biedri. Tās laikā tika pārrunāti vairāki nozīmīgi sadarbības jautājumi, kā arī panākta vienošanās veidot kopīgu darba grupu nozares likumdošanas iniciatīvu virzīšanai.
 
  
                               
 
Tikšanās laikā LVRA informēja VID pārstāvjus par veiktās aptaujas rezultātiem, kuras laikā tika aptaujāti LVRA biedri, aicinot dalīties savā pieredzē par VID veiktajām klātienes pārbaudēm viņu uzņēmumos.
 
Asociācija atzina, ka lielākā daļa uzņēmēju aptaujā bija pauduši pozitīvu viedokli, atzīstot, ka sadarbība ar VID darbiniekiem pārbaužu laikā ir bijusi konstruktīva un korekta. Vienlaikus tika norādīts uz dažiem aspektiem, kuros tomēr nepieciešami uzlabojumi un pieejas maiņa no VID darbinieku puses.
 
VID ģenerāldirektore Ilze Cīrule: “Mēs apzināmies, ka būtiskas izmaiņas procesos, kas gadiem ir notikuši nemainīgi, nenotiek dažu dienu laikā. Taču mēs visi pilnveidojamies, mainās mūsu domāšana un pakāpeniski mēs virzāmies uz arvien labāku sadarbību. Galvenais, uz ko mēs aicinām uzņēmējus - uztvert mūs kā sadarbības partnerus, sarunāties ar mums, uzdot neskaidros jautājumus, nākt klajā ar priekšlikumiem un skaidrot savas nozares specifiku. Aicinu raudzīties uz priekšu, kopīgu mērķu un sadarbības virzienā”.
 
LVRA prezidents Jānis Pinnis: “Tikšanās apliecināja, ka starp nozari un VID ir izveidojies dialogs un savstarpējā vēlme sadarboties ļauj cerēt uz nozarei sasāpējušo jautājumu drīzu risinājumu, tai skaitā, nozare ir gatava iesaistīties, lai VID inspektoru pārbaudes būtu balstītas uz klientam draudzīgas apkalpošanas principiem. Augstu vērtējam VID vadības atbalstu darba grupas izveidei, lai izstrādātu priekšlikumus izmaiņām normatīvajos aktos, kas attiecas uz nozares nodokļu politiku.”
 
VID no savas puses izteica pateicību visiem tiem uzņēmumu pārstāvjiem un viņu darbiniekiem, kuri pret veiktajām pārbaudēm izturējās ar izpratni un bija vērsti uz konstruktīvu sadarbību. VID arī atzina šādas aptaujas lietderību, jo tās rezultāti noteikti tiks ņemti vērā, plānojot un pilnveidojot turpmāko sadarbību ar komersantiem.
 
Vienlaikus VID norādīja uz veikto pārbaužu rezultātiem, kuri tomēr apliecina, ka VID iepriekš veiktā uzņēmumu riska analīze ir izrādījusies pamatota un nepieciešamības gadījumā pārbaudes tiks veiktas arī turpmāk, jo diemžēl ne visi uzņēmumi ir gatavi sadarbībai un neatsaucas VID preventīvajiem pasākumiem un aicinājumam pašiem novērst nepilnības sava uzņēmuma grāmatvedības uzskaitē.
 
VID un LVRA pārstāvji vienojās, ka šādas tikšanās jāorganizē regulāri, lai klātienē un operatīvi varētu pārrunāt nozarei aktuālos jautājumus. Tāpat puses vienojās, ka būtu lietderīgi veidot kopīgu darba grupu, kurā jau iepriekš izdiskutētas normatīvo aktu izmaiņu iniciatīvas tiktu virzītas izvērtēšanai valdībā.