Restorāni Latvijā rezervēt

Viesnīcas Latvijā rezervēt

06.09.2012
airBaltic-logoALTAlvra-logojurmala-city

Krievijas tūrisma operatori iepazīst Rīgu un Jūrmalu

Š.G. 6.-8.SEPTEMBRĪ LATVIJAS VIESNĪCU UN RESTORĀNU ASOCIĀCIJA SADARBĪBĀ AR NACIONĀLO AVIOKOMPĀNIJU "AIRBALTIC", LATVIJAS TŪRISMA AĢENTU UN OPERATORU ASOCIĀCIJU UN JŪRMALAS PILSĒTAS DOMI UZŅEM KRIEVIJAS TŪRISMA OPERATORUS. TRIJU DIENU VIZĪTĒ TŪRISMA OPERATORI IERODAS AR MĒRĶI ATKLĀT LATVIJU KĀ JAUNU, INTERESANTU UN POTENCIĀLU GALAMĒRĶI AR DAUDZVEIDĪGĀM ATPŪTAS IESPĒJĀM, KVALITATĪVU TŪRISMA PRODUKTU UN PAKALPOJUMU PIEDĀVĀJUMU, KAS VĒL VAIRĀK IEINTERESĒTU POTENCIĀLO KRIEVIJAS TŪRISTU. TĀDI TŪRISMA OPERATORI KĀ "PAC GROUP", "KMP", "DANKO TRAVEL", "VANK INTERNATIONAL", "HOLIDAY M" LĪDZ ŠIM IR STRĀDĀJUŠI AR TĀDIEM GALAMĒRĶIEM KĀ FRANCIJA, ITĀLIJA U.C., UN LATVIJA VĒL IR NEATKLĀTA, TĀPĒC ŠĪS VIZĪTES MĒRĶIS IR PARĀDĪT LATVIJAS GALVASPILSĒTU RĪGU UN BALTIJAS LIELĀKO KŪRORTPILSĒTU JŪRMALU KĀ VIEGLI SASNIEDZAMUS, ŠARMANTUS UN PIEVILCĪGUS GALAMĒRĶUS.

Vizītes ietvaros tūrisma operatoriem būs iespēja nodibināt kontaktus, nogaršot gaumīgi garšīgās galvaspilsētas piedāvājumu, apmeklējot izstādi "Riga Food 2012", iepazīties ar Rīgas un Jūrmalas kultūrvēsturisko mantojumu, kultūras programmām, doties pastaigās pa Jūrmalas smilšaino pludmali un novērtēt augsti kvalitatīvo SPA, nakšņošanas, ēdināšanas piedāvājumus un apkalpošanas līmeni.

Sīkākai informācijai:
Santa Graikste (LVRA izpilddirektore) – tel.: 67014131 vai 29484738; santa.graikste@hotel.lv;
www.hotels-restaurants.lv

05.09.2012
gmo_free_europe

ĢMO-brīvo reģionu konference

gmo-photoLATVIJAS ZEMES DRAUGU UN LATVIJAS VIESNĪCU UN RESTORĀNU ASOCIĀCIJAS PĀRSTĀVJI PIEDALĪJĀS 7.ĢMO-BRĪVO REĢIONU KONFERENCĒ BRISELĒ NO 4.-5.SEPTEMBRIM PROJEKTA "NVO LĪDZDALĪBAS KAPACITĀTES STIPRINĀŠANA ĢMO APRITES POLITIKAS JAUTĀJUMOS UN INOVATĪVĀ PUBLISKĀ PAKALPOJUMA "BRĪVS NO ĢMO" ATTĪSTĪŠANĀ" IETVAROS.

Konference pulcēja 200 dalībniekus no 33 valstīm, ieskaitot arī ASV, Argentīnu, Indiju, Ķīnu un Japānu.

Pirmajā dienā darba grupās tika pārrunāti specifiskāki ar ĢMO saistīti jautājumi, un otrajā dienā Eiropas Parlamentā notika prezentācijas un debates, piedaloties arī EP deputātiem. Galvenie jautājumi, par kuriem tika runāts, bija vēl neatrisinātais jautājums par ĢM kultūrtaugu nacionālajiem aizliegumiem un pretrunīga debate ar Eiropas Pārtikas drošības un nekaitīguma iestādes izpilddirektori (Catherine Geslain-Lanéelle) par viņas vadītās iestādes darbību 10 gadu laikā kopš tās dibināšanas.

gmo-kartePēdējo diskusiju "Kā kultūraugi, kas izturīgi pret raundapu, var būt Eiropas lauksaimniecības politika?" ierosināja pārstāves no Argentīnas (Sofia Gatica and Maria Godoy). Viņas pārstāvēja Argentīnas lauku iedzīvotāju, kuri pret raundapu izturīgas ĢM sojas intensīvas apsmidzināšanas rezultātā izraisīto smago slimību dēļ zaudējuši savus bērnus un ģimenes locekļus. Sofija Gatika, tikko Argentīnas tiesā uzvarējusi prasībā pārtraukt raundapa smidzināšanu no gaisa ar lidmašīnām, teica "Mums jādarbojas kopā, lai spētu stāties pretī tādiem starptautiskiem lauksaimniecības grandiem kā Monsanto!". Gatika aicināja Eiropas politiķus apstādināt ĢM sojas importu no viņas valsts un brīdināja Eiropas Komisiju neapstiprināt Monsanto pret raundapu izturīgo ĢM soju audzēšanai Eiropā. Iedvesmojošas runas teica arī ASV, Japānas, Indijas un Ķīnas pārstāvji par situācijām savās valstīs, kur ĢMO izplatīšana saskarās ar arvien pieaugošu pretestību.

Lai gan ĢMO-brīvo reģionu skaits Eiropā ir būtiski pieaudzis kopš iepriekšējās konferences 2010.gadā (skatīt karti), dalībnieki vienojās, ka turpmākie izaicinājumi prasīs saskaņotu rīcību. Šie izaicinājumi ietver jaunu ĢMO apstiprināšanas plānus EK un mēģinājumus vājināt ĢMO-brīvos standartus ar pieļaujamu minimālu ĢMO klātbūtni lopbarībā, pārtikā un pat sēklās.


Paralēli ĢMO-brīvo reģionu konferencei Briselē notika vēl divas saistītas konferences – ĢMO brīvo reģionu valdību konference Erfurtē (Vācijā) un Eiropas ĢMO-brīvās sojas projekta "Danube soja" konference Vīnes biržā. Pārstāvji no visām trijām konferencēm vienojās par kopēju politiķu, biznesa un NVO pārstāvju tikšanās organizēšanu 2013.gadā.

Informācija sagatavoja: Inese Romanova, Latvijas Zemes draugi, inese.romanova@zemesdraugi.lv

ESFInformācija sagatavota projekta "NVO līdzdalības kapacitātes stiprināšana ĢMO aprites politikas jautājumos un inovatīvā publiskā pakalpojuma "Brīvs no ĢMO" attīstīšanā". 92,07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
24.08.2012

Gastronomijas festivāls "Riga Food 2012" laikā

gastro_plakats

24.08.2012

LVRA tiekas ar Valsts policijas pārstāvjiem

2012.GADA 24.AUGUSTĀ LATVIJAS VIESNĪCU UN RESTORĀNU ASOCIĀCIJAS MĪTŅU VADĪTĀJI TIKĀS AR VALSTS POLICIJAS PĀRSTĀVJIEM, LAI KOPĪGI PĀRRUNĀTU JAUTĀJUMU PAR VIESU REĢISTRĀCIJAS KĀRTĪBU, PĀRBAUDĒS KONSTATĒTAJĀM ATKĀPĒM.

Kopš 2007.gada ir spēkā LR MK noteikumi, kas nosaka ārzemnieku deklarācijas veidlapas paraugu, deklarācijas aizpildīšanas, parakstīšanas un glabāšanas kārtību un termiņus, kārtību, kādā deklarācijas nodod tiesībaizsardzības iestādēm. Ar aktīvu nozares iesaisti, ņemot vērā objektīvus argumentus, 2009.gadā tika atcelta norma, kas noteica, ka katru diennakti ir jānosūta informācija par mītnēs dzīvojošajiem viesiem, taču deklarācijas, ko viesnīcas labāk pazīst ar nosaukumu "viesu reģistrācijas kartes" palika spēkā un tās ir jāaizpilda noteikumos noteiktajā kārtībā.

Šī gada jūnijā un jūlijā Valsts policijas pārstāvji veica pārbaudes, galvenokārt, Rīgas viesnīcās, tāpēc, lai pārrunātu konstatētās atkāpes, iemeslus un iespējamos risinājumus, viesnīcu un Valsts policijas pārstāvji organizēja kopīgu tikšanos.

Tikšanās piedalījās vismaz 30 dažādu viesnīcu pārstāvji, bet Valsts policiju pārstāvēja:
1. Valsts policijas priekšnieks Ints Ķuzis,
2. Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes priekšnieks Andrejs Sozinovs,
3. Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Starptautiskās sadarbības biroja Sirene nacionālās nodaļas priekšnieks Māris Geida,
4. Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Centra iecirkņa priekšnieks Mārcis Mežavilks,
5. Valsts policijas Galvenās administratīvās pārvaldes Sadarbības un attīstības biroja priekšnieks Gatis Švika.

Tikšanās gaitā klātesošie tika iepazīstināti ar Šengenas līguma valstu sadarbības pamatprincipiem, lai atrastu personas, kas ierodas valstī ar mērķi veikt noziedzīgus nodarījumus. Šādas sadarbības novērtējuma rezultātiem ir noteicoša loma, lai arī turpmāk Latvijas būtu viena no Šengenas līguma dalībvalstīm.

Tikšanās laikā aktualizējās šādi galvenie jautājumi:
1. par grozījumiem MK noteikumos, lai skaidri noteiktu, ka tajos minētās "deklarācijas" ir "viesu reģistrācijas kartes" (pie nosacījuma, ja satur visu obligāto informāciju);
2. par iespēju atjaunot atcelto kārtību un katru diennakti nosūtīt datus tiesībsargājošajām institūcijām;
3. pārbaudēs konstatētais un kā to novērst.

Kā viesnīcu, tā Valsts policijas pārstāvji bija vienisprātis, ka būtu lietderīgi atjaunot kādreiz īstenoto praksi un abpusējas tikšanās organizēt ne retāk kā reizi gadā.
Nākamā tikšanās plānota septembra beigās – oktobra sākumā, noslēdzoties aktīvajai tūrisma sezonai.

 

 

14.08.2012
lvra-logo

LVRA Vasaras 10.sporta spēles

2012.GADA 11.AUGUSTĀ, MADONAS PUSĒ, ATPŪTAS KOMPLEKSĀ "EZERNIEKI" JAU 10. REIZI NOTIKA LVRA VASARAS SPORTA SPĒLES.

Kā allaž, tās pulcēja kuplā skaitā viesnīcās un restorānos strādājošos un tikšanās un sportot prieku nespēja iztraucēt ne salīdzinoši vēsais laiks, ne vakarpusē uzlijušais lietus.

Sīvās cīņās dalībnieki sacentās komandu sporta veidos – dvieļbolā, citas tautas bumbā, detektīvu spēlē ar orientēšanās elementiem, aklajā futbolā, strītbolā, virves vilkšanā un slapjas plēves un jautrības stafetē, savukārt, ikviens, kurš vēlējās un tie, kam nebija izdevies nokomplektēt komandu, varēja sacensties individuālajos sporta veidos – šķēpa mešanā mērķī, šaušanā ar loku mērķī, naža mēšanā mērķī, virvju pārejās, akmens mešanā un balsetbola soda mešanā.

Lai arī laukumos valdīja īsts sacensību gars, tomēr sacensību noslēgumā visi kopā priecājāmies par katras komandas un individuālo dalībnieku uzvarām!

Vislabāk šoreiz veicās komandai, kas visilgāk domāja un dalību pieteica tikai dažas dienas pirms pasākuma – viesnīcas Airport Hotel ABC*** komandai!

Par LVRA Vasaras 10.sporta spēļu veiksmīgu norisi, izsakām pateicību mūsu atbalstītājiem:

SIA "AVIRO";
SIA BALTIC TAXI;
a/s CĒSU ALUS;
SIA "SUVENĪRI";
Hotel Supply Scandinavia;
viesnīcām – Hotel Jūrmala SPA, Kolonna Hotels Group, Park Hotel Latgola;
restorāniem – Burkāns un Čillija Pizza;
Viesistaba Kazarmās
un Andrim Dzenim, kas visas dienas garumā iemūžināja spēļu laukumos notiekošo!

LVRA Vasaras 10.sporta spēļu rezultāti: "kopvertejumi".

Neliels ieskats LVRA Vasaras 10.sporta spēlēs:

lvra-sporta-svetki-2012-28

lvra-sporta-svetki-2012

lvra-sporta-svetki-2012

lvra-sporta-svetki-2012

lvra-sporta-svetki-2012

lvra-sporta-svetki-2012

lvra-sporta-svetki-2012-33

lvra-sporta-svetki-2012

lvra-sporta-svetki-2012

lvra-sporta-svetki-2012-8

lvra-sporta-svetki-2012

lvra-sporta-svetki-2012

lvra-sporta-svetki-2012-26

lvra-sporta-svetki-2012

lvra-sporta-svetki-2012-12

lvra-sporta-svetki-2012

lvra-sporta-svetki-2012-34 lvra-sporta-svetki-2012-14 lvra-sporta-svetki-2012-27

lvra-sporta-svetki-2012

lvra-sporta-svetki-2012-32

lvra-sporta-svetki-2012-16

lvra-sporta-svetki-2012-17

lvra-sporta-svetki-2012-31

lvra-sporta-svetki-2012

lvra-sporta-svetki-2012-18

lvra-sporta-svetki-2012

lvra-sporta-svetki-2012-35

lvra-sporta-svetki-2012-29

lvra-sporta-svetki-2012-25

lvra-sporta-svetki-2012

lvra-sporta-svetki-2012-30

lvra-sporta-svetki-2012

lvra-sporta-svetki-2012

lvra-sporta-svetki-2012

Uz tikšanos LVRA Vasaras 11.sporta spēlēs!