Restorāni Latvijā rezervēt

Viesnīcas Latvijā rezervēt

08.09.2012

hotelstars

Jauns STARSBLOG pieejams www.hotelstars.eu
HOTELSTARS UNION kļūst pieejamāks sabiedrībai!

HOTELSTARS UNION IR IZSTRĀDĀJUSI SAVU STARBLOG UN AICINA IKVIENU SAVSTARPĒJI SADARBOTIES, KOMENTĒT UN IESAISTĪTIES JAUTĀJUMOS PAR VIESNĪCU KLASIFIKĀCIJU EIROPĀ.

Hotelstars Union šābrīža 11 dalībvalstis izveidojušas un saskaņojušas viesnīcu klasifikācijas sistēmu ar kopīgiem kritērijiem un procedūrām katrā no dalībvalstīm.
Viena līdz piecas zvaigznes simbolizē pakalpojumu prognozējamību un kvalitātes standartus. Sistēma ir tik laba, cik tā ir dzīvotspējīga, tāpēc nepārtraukta atgriezeniskā saite ir vitāli nepieciešama.

Hotelstars Union Ģenerālsekretariāts, ko šogad pārstāv Austrijas Profesionālā Viesnīcu asociācija, ar lepnumu atklāj jauno STARSBLOG mājas lapā www.hotelstars.eu. Šī interneta platforma aicina mītņu viesus, viesnīcniekus un visus, kas ir draugos ar tūrisma nozari, komentēt Hotelstars Union projektus un to attīstību. Dalies ar aizraujošu personīgo pieredzi par viesnīcu klasifikācijas kategoriju vērtējumu!

Bloga ievadā var iepazīties ar rakstu, kura autors ir Markuss Luthe (Vācijas Viesnīcu Asociācija) un kas veltīts uz patērētāju orientētām tiešsaistes pārbaudes sistēmām klasifikācijas kategoriju (zvaigžņu) piešķiršanai, kā arī par GOOGLE soļiem jaunajā darbības laukā.

2009.gada decembrī, HOTREC (Asociācija Viesnīcas, restorāni un kafejnīcas Eiropā) aizgādībā Austrijas, Čehijas, Nīderlandes, Šveices, Ungārijas, Vācijas un Zviedrijas viesnīcu asociācijas izveidoja harmonizētu Eiropas viesnīcu zvaigžņu apvienība Hotelstars Union. Kopš tā laika apvienībai pievienojušās arī Igaunija, Latvija, Lietuva un Luksemburga.

SRARSBLOG var pieslēgties http://blog.hotelstars.eu kā arī caur Hotelstars Union mājas lapu www.hotelstars.eu, kur var atrast arī detalizētu informāciju par harmonizēto viesnīcu zvaigžņu iniciatīvas attīstību.

06.09.2012
airBaltic-logoALTAlvra-logojurmala-city

Krievijas tūrisma operatori iepazīst Rīgu un Jūrmalu

Š.G. 6.-8.SEPTEMBRĪ LATVIJAS VIESNĪCU UN RESTORĀNU ASOCIĀCIJA SADARBĪBĀ AR NACIONĀLO AVIOKOMPĀNIJU "AIRBALTIC", LATVIJAS TŪRISMA AĢENTU UN OPERATORU ASOCIĀCIJU UN JŪRMALAS PILSĒTAS DOMI UZŅEM KRIEVIJAS TŪRISMA OPERATORUS. TRIJU DIENU VIZĪTĒ TŪRISMA OPERATORI IERODAS AR MĒRĶI ATKLĀT LATVIJU KĀ JAUNU, INTERESANTU UN POTENCIĀLU GALAMĒRĶI AR DAUDZVEIDĪGĀM ATPŪTAS IESPĒJĀM, KVALITATĪVU TŪRISMA PRODUKTU UN PAKALPOJUMU PIEDĀVĀJUMU, KAS VĒL VAIRĀK IEINTERESĒTU POTENCIĀLO KRIEVIJAS TŪRISTU. TĀDI TŪRISMA OPERATORI KĀ "PAC GROUP", "KMP", "DANKO TRAVEL", "VANK INTERNATIONAL", "HOLIDAY M" LĪDZ ŠIM IR STRĀDĀJUŠI AR TĀDIEM GALAMĒRĶIEM KĀ FRANCIJA, ITĀLIJA U.C., UN LATVIJA VĒL IR NEATKLĀTA, TĀPĒC ŠĪS VIZĪTES MĒRĶIS IR PARĀDĪT LATVIJAS GALVASPILSĒTU RĪGU UN BALTIJAS LIELĀKO KŪRORTPILSĒTU JŪRMALU KĀ VIEGLI SASNIEDZAMUS, ŠARMANTUS UN PIEVILCĪGUS GALAMĒRĶUS.

Vizītes ietvaros tūrisma operatoriem būs iespēja nodibināt kontaktus, nogaršot gaumīgi garšīgās galvaspilsētas piedāvājumu, apmeklējot izstādi "Riga Food 2012", iepazīties ar Rīgas un Jūrmalas kultūrvēsturisko mantojumu, kultūras programmām, doties pastaigās pa Jūrmalas smilšaino pludmali un novērtēt augsti kvalitatīvo SPA, nakšņošanas, ēdināšanas piedāvājumus un apkalpošanas līmeni.

Sīkākai informācijai:
Santa Graikste (LVRA izpilddirektore) – tel.: 67014131 vai 29484738; santa.graikste@hotel.lv;
www.hotels-restaurants.lv

05.09.2012
gmo_free_europe

ĢMO-brīvo reģionu konference

gmo-photoLATVIJAS ZEMES DRAUGU UN LATVIJAS VIESNĪCU UN RESTORĀNU ASOCIĀCIJAS PĀRSTĀVJI PIEDALĪJĀS 7.ĢMO-BRĪVO REĢIONU KONFERENCĒ BRISELĒ NO 4.-5.SEPTEMBRIM PROJEKTA "NVO LĪDZDALĪBAS KAPACITĀTES STIPRINĀŠANA ĢMO APRITES POLITIKAS JAUTĀJUMOS UN INOVATĪVĀ PUBLISKĀ PAKALPOJUMA "BRĪVS NO ĢMO" ATTĪSTĪŠANĀ" IETVAROS.

Konference pulcēja 200 dalībniekus no 33 valstīm, ieskaitot arī ASV, Argentīnu, Indiju, Ķīnu un Japānu.

Pirmajā dienā darba grupās tika pārrunāti specifiskāki ar ĢMO saistīti jautājumi, un otrajā dienā Eiropas Parlamentā notika prezentācijas un debates, piedaloties arī EP deputātiem. Galvenie jautājumi, par kuriem tika runāts, bija vēl neatrisinātais jautājums par ĢM kultūrtaugu nacionālajiem aizliegumiem un pretrunīga debate ar Eiropas Pārtikas drošības un nekaitīguma iestādes izpilddirektori (Catherine Geslain-Lanéelle) par viņas vadītās iestādes darbību 10 gadu laikā kopš tās dibināšanas.

gmo-kartePēdējo diskusiju "Kā kultūraugi, kas izturīgi pret raundapu, var būt Eiropas lauksaimniecības politika?" ierosināja pārstāves no Argentīnas (Sofia Gatica and Maria Godoy). Viņas pārstāvēja Argentīnas lauku iedzīvotāju, kuri pret raundapu izturīgas ĢM sojas intensīvas apsmidzināšanas rezultātā izraisīto smago slimību dēļ zaudējuši savus bērnus un ģimenes locekļus. Sofija Gatika, tikko Argentīnas tiesā uzvarējusi prasībā pārtraukt raundapa smidzināšanu no gaisa ar lidmašīnām, teica "Mums jādarbojas kopā, lai spētu stāties pretī tādiem starptautiskiem lauksaimniecības grandiem kā Monsanto!". Gatika aicināja Eiropas politiķus apstādināt ĢM sojas importu no viņas valsts un brīdināja Eiropas Komisiju neapstiprināt Monsanto pret raundapu izturīgo ĢM soju audzēšanai Eiropā. Iedvesmojošas runas teica arī ASV, Japānas, Indijas un Ķīnas pārstāvji par situācijām savās valstīs, kur ĢMO izplatīšana saskarās ar arvien pieaugošu pretestību.

Lai gan ĢMO-brīvo reģionu skaits Eiropā ir būtiski pieaudzis kopš iepriekšējās konferences 2010.gadā (skatīt karti), dalībnieki vienojās, ka turpmākie izaicinājumi prasīs saskaņotu rīcību. Šie izaicinājumi ietver jaunu ĢMO apstiprināšanas plānus EK un mēģinājumus vājināt ĢMO-brīvos standartus ar pieļaujamu minimālu ĢMO klātbūtni lopbarībā, pārtikā un pat sēklās.


Paralēli ĢMO-brīvo reģionu konferencei Briselē notika vēl divas saistītas konferences – ĢMO brīvo reģionu valdību konference Erfurtē (Vācijā) un Eiropas ĢMO-brīvās sojas projekta "Danube soja" konference Vīnes biržā. Pārstāvji no visām trijām konferencēm vienojās par kopēju politiķu, biznesa un NVO pārstāvju tikšanās organizēšanu 2013.gadā.

Informācija sagatavoja: Inese Romanova, Latvijas Zemes draugi, inese.romanova@zemesdraugi.lv

ESFInformācija sagatavota projekta "NVO līdzdalības kapacitātes stiprināšana ĢMO aprites politikas jautājumos un inovatīvā publiskā pakalpojuma "Brīvs no ĢMO" attīstīšanā". 92,07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
24.08.2012

Gastronomijas festivāls "Riga Food 2012" laikā

gastro_plakats

24.08.2012

LVRA tiekas ar Valsts policijas pārstāvjiem

2012.GADA 24.AUGUSTĀ LATVIJAS VIESNĪCU UN RESTORĀNU ASOCIĀCIJAS MĪTŅU VADĪTĀJI TIKĀS AR VALSTS POLICIJAS PĀRSTĀVJIEM, LAI KOPĪGI PĀRRUNĀTU JAUTĀJUMU PAR VIESU REĢISTRĀCIJAS KĀRTĪBU, PĀRBAUDĒS KONSTATĒTAJĀM ATKĀPĒM.

Kopš 2007.gada ir spēkā LR MK noteikumi, kas nosaka ārzemnieku deklarācijas veidlapas paraugu, deklarācijas aizpildīšanas, parakstīšanas un glabāšanas kārtību un termiņus, kārtību, kādā deklarācijas nodod tiesībaizsardzības iestādēm. Ar aktīvu nozares iesaisti, ņemot vērā objektīvus argumentus, 2009.gadā tika atcelta norma, kas noteica, ka katru diennakti ir jānosūta informācija par mītnēs dzīvojošajiem viesiem, taču deklarācijas, ko viesnīcas labāk pazīst ar nosaukumu "viesu reģistrācijas kartes" palika spēkā un tās ir jāaizpilda noteikumos noteiktajā kārtībā.

Šī gada jūnijā un jūlijā Valsts policijas pārstāvji veica pārbaudes, galvenokārt, Rīgas viesnīcās, tāpēc, lai pārrunātu konstatētās atkāpes, iemeslus un iespējamos risinājumus, viesnīcu un Valsts policijas pārstāvji organizēja kopīgu tikšanos.

Tikšanās piedalījās vismaz 30 dažādu viesnīcu pārstāvji, bet Valsts policiju pārstāvēja:
1. Valsts policijas priekšnieks Ints Ķuzis,
2. Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes priekšnieks Andrejs Sozinovs,
3. Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Starptautiskās sadarbības biroja Sirene nacionālās nodaļas priekšnieks Māris Geida,
4. Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Centra iecirkņa priekšnieks Mārcis Mežavilks,
5. Valsts policijas Galvenās administratīvās pārvaldes Sadarbības un attīstības biroja priekšnieks Gatis Švika.

Tikšanās gaitā klātesošie tika iepazīstināti ar Šengenas līguma valstu sadarbības pamatprincipiem, lai atrastu personas, kas ierodas valstī ar mērķi veikt noziedzīgus nodarījumus. Šādas sadarbības novērtējuma rezultātiem ir noteicoša loma, lai arī turpmāk Latvijas būtu viena no Šengenas līguma dalībvalstīm.

Tikšanās laikā aktualizējās šādi galvenie jautājumi:
1. par grozījumiem MK noteikumos, lai skaidri noteiktu, ka tajos minētās "deklarācijas" ir "viesu reģistrācijas kartes" (pie nosacījuma, ja satur visu obligāto informāciju);
2. par iespēju atjaunot atcelto kārtību un katru diennakti nosūtīt datus tiesībsargājošajām institūcijām;
3. pārbaudēs konstatētais un kā to novērst.

Kā viesnīcu, tā Valsts policijas pārstāvji bija vienisprātis, ka būtu lietderīgi atjaunot kādreiz īstenoto praksi un abpusējas tikšanās organizēt ne retāk kā reizi gadā.
Nākamā tikšanās plānota septembra beigās – oktobra sākumā, noslēdzoties aktīvajai tūrisma sezonai.