Restorāni Latvijā rezervēt

Viesnīcas Latvijā rezervēt


Warning: copy(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/restoransniklavs/gvm.lv/plus/lvra2020/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 674

Warning: copy(http://www.hotels-restaurants.lvimages/stories/foto/gada_viesmilis_1.jpg): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/restoransniklavs/gvm.lv/plus/lvra2020/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 674

Warning: copy(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/restoransniklavs/gvm.lv/plus/lvra2020/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 674

Warning: copy(http://www.hotels-restaurants.lvimages/stories/foto/gada_viesmlis_2.jpg): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/restoransniklavs/gvm.lv/plus/lvra2020/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 674
11.11.2011

Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija piedalījās starptautiskajā tūrisma izstādē – gadatirgū
"WTM 2011" Londonā

LATVIJAS VIESNĪCU UN RESTORĀNU ASOCIĀCIJA, 2011.GADA 7.–10.NOVEMBRĪ PIEDALĪJĀS VIENĀ NO NOZĪMĪGĀKAJĀM GADSKĀRTĒJĀM STARPTAUTISKAJĀM TŪRISMA IZSTĀDĒM – GADATIRGIEM "WTM 2011", LONDONĀ (APVIENOTĀ KARALISTE).

Lielbritānijas tirgus ir ļoti nozīmīgs Latvijas naktsmītņu īpašniekiem, medicīnas, spa un wellness pakalpojumu sniedzējiem. Taču izstāde vēlreiz apliecināja – tā nav vērsta tikai uz Lielbritānijas tirgu, bet daudz plašāk – te ir sastopami sadarbības partneri gan no tuvākām valstīm – Polija, Šveice, Itālija, gan no tālākām – Austrālija, Indija, Libāna, u.c. valstīm, kas šoreiz bija daudz izteiktāk kā citkārt.

Tāpēc izstādē "WTM 2011" piedalījās arī Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija un prezentēja savu biedru – mītņu un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu piedāvājumu – kā tuvākos notikumus – Ziemassvētku un Jaunā gada sagaidīšanas pasākumus, tā aktivitātes pavasarī, vasarā un rudenī, konferenču, spa un wellness pakalpojumus.

Jāatzīmē, ka izstāde "WTM" ir vairāk domāta tikšanās vieta tūrisma nozares profesionāļiem, tāpēc tās ietvaros var papildināt zināšanas semināros un gūt jaunas idejas tehnoloģiju jomā.

Kā liecina izstādes organizatoru apkopotie dati, izstāde "WTM 2011" pulcēja par 5% lielāku apmeklētāju skaitu kā 2010.gadā jeb 47 776, savukārt, izstādes dalībnieku skaits papildinājās ar 183 jauniem stendiem.

LVRA dalība starptautiskajā tūrisma izstādē "WTM 2011" iespējama pateicoties ES aktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings" finansējuma saņemšanai. Finansējuma saņēmējs biedrība "Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija" 2011.gada 28.martā ir noslēgusi līgumu Nr. L-ĀTA-11-0571 ar v/a "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" par projekta "LVRA dalība starptautiskajās tūrisma izstādē – gadatirgos 2011.gadā" īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

eiro_projekts
08.11.2011

LVRA veiksmīgi realizē nozarē strādājošo
apmācības projektu

BIEDRĪBA "LATVIJAS VIESNĪCU UN RESTORĀNU ASOCIĀCIJA" (LVRA) LATVIJAS INVESTĪCIJU UN ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRAS ADMINISTRĒTĀJĀ PROGRAMMĀ "ATBALSTS NODARBINĀTO APMĀCĪBĀM KOMERSANTU KONKURĒTSPĒJAS VEICINĀŠANAI – ATBALSTS PARTNERĪBĀS ORGANIZĒTĀM APMĀCĪBĀM" KOPŠ 2010.GADA NOVEMBRA REALIZĒ PROJEKTU "VIESNĪCU, RESTORĀNU UN SAISTĪTO NOZARU KOMERSANTU DARBINIEKU APMĀCĪBU PROJEKTS".

Projekta mērķis ir viesmīlības, tūrisma un saistīto nozaru (tai skaitā, transporta, pārtikas, veselības aprūpes utml.) uzņēmumu darbinieku kvalifikācijas celšana, jaunu zināšanu, prasmju un iemaņu apguve, jauno apmācību virzienu un to kritēriju noteikšana saskaņā ar viesmīlības, tūrisma un saistīto nozaru uzņēmumu nozares vajadzībām, tādējādi veicinot uzņēmumu un pašnodarbināto personu konkurētspēju un attīstību.

Projekts tiek realizēts sadarbībā ar citām nozari pārstāvošajām biedrībām – Latvijas Tūrisma aģentu un operatoru asociācija (ALTA) un Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs", tādējādi nodrošinot projekta plašāku pieejamību nozares komersantiem visā Latvijā un daudzpusīgāku mācību programmas realizāciju.

Projekta attīstību raksturo arī šādi skaitļi:
- Projekta realizācijas sākumā partneru skaits bija 68, uz 2011.gada oktobri – 80;
- Ir realizēti 8 iepirkumi, ar kopējo iepirkto mācību kursu skaitu 212;
- Apmācīto personu skaits – 897;
- Kopējie attiecināmie izdevumi pirmajos divos starpposma pārskatos – vairāk kā Ls 338327.

LVRA koordinētā projekta īstenošana ir iespējama pateicoties ES aktivitātes "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām" finansējuma saņemšanai. Finansējuma saņēmējs "Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija" 2010.gada 22.novembrī ir noslēgusi līgumu Nr. L – APA-10-0017 ar v/a "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" par projekta "Viesnīcu, restorānu un saistīto nozaru komersantu darbinieku apmācību projekts" īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds.
esf_eu

07.11.2011

Latvijas viesmīlis ar labiem rezultātiem debitē Igaunijā

2011.GADA 2. UN 3.NOVEMBRĪ, TALLINĀ NOTIKA KONKURSS "GADA VIESMĪLIS 2011" UN KONKURSS "JAUNAIS VIESMĪLIS 2011", KURĀ PIRMO REIZI KONKURSA VĒSTURĒ PIEDALĪJĀS PĀRSTĀVIS NO CITAS VALSTS – RESTORĀNU SERVISA SKOLAS AUDZĒKNIS KRISTAPS BUKŠS.

Pateicoties veiksmīgajai sadarbībai, kas izveidojusies iepriekšējos gados piedaloties jauno profesionāļu konkursā "Euroskills", Igaunijas viesmīļu konkursa organizatori piedāvāja iespēju šī gada konkursā piedalīties arī Latvijas viesmīļiem. Drosmīgāki izrādījās jaunie viesmīļi – Latviju konkursā "Jaunais viesmīlis 2011" pārstāvēja Restorānu Servisa skolas audzēknis Kristaps Bukšs, kurš ikdienā strādā restorānā "Kungu rija".

Konkursa uzdevumi bija pielīdzināti "Euroskills" kritērijiem – tests, salvešu locīšana noteiktā laikā, kafijas pagatavošana, galda klāšana, vīna identifikācija, bumbiera flambēšana, viesu apkalpošana, u.c.

Latvijas pārstāvis 21 dalībnieka konkurencē ar 105.4 punktiem ierindojās 6. vietā, kas, ņemot vērā Kristapa Bukša neilgo pieredzi viesmīlības nozarē un to, ka šis bija viņam pirmais konkurss, ir ļoti labs rezultāts. Konkursa pirmās vietas ieguvējs no maksimāli iespējamiem 160 punktiem saņēma 124.4.

LVRA izpilddirektore S.Graikste, kas piedalījās konkursa žūrijas darbā atzina "Kristaps ir reāls kandidāts dalībai nākamā gada "Euroskills" konkursam. Vēlam viņam arī turpmāk tikpat veiksmīgi nest Latvijas vārdu pasaulē! Paldies Kristapa skolotājiem Restorānu Servisa skolā, īpaši, J.Arbidānam!"

gada_viesmilis_1

gada_viesmlis_2

Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija (LVRA) ir profesionāla un darba devēju organizācija, kas apvieno naktsmītnes un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumus profesionālai sadarbībai, ar mērķi, uzlabot klientu apkalpošanas kvalitāti, sakārtot Latvijas viesnīcu tirgu un pārstāvēt Latvijas viesnīcu un restorānu biznesu pasaulē. LVRA ir asociācijas "Viesnīcas, restorāni un kafejnīcas Eiropā" (HOTREC) biedrs.

28.10.2011

Hotrec-hospitality

63. HOTREC ģenerālā asambleja

EIROPAS VIESMĪLĪBAS NOZARE UZSKATA, KA KONKURĒTSPĒJĪGAM, INOVATĪVAM UN ILGTSPĒJĪGAM TŪRISMAM VAJADZĒTU BŪT VIENAI NO PRIMĀRAJĀM LIETĀM EIROPAS SAVIENĪBAS (ES) STRATĒĢIJAS VEIDOTĀJU DARBA KĀRTĪBĀ.

Kopenhāgena, 63. HOTREC ģenerālā asambleja, 27.–28.oktobris – Eiropas Viesnīcu, restorānu un kafejnīcu asociācija (HOTREC*) aicina Eiropas līderus, domājot par ES stratēģiju, mainīt Eiropas tūrisma nozares konkurētspēju no ilgstpējīgi perspektīvas uz priviliģētu stāvokli, lai saglabātu ieguldījumu nozares izaugsmē un uzlabotu nodarbinātību Eiropā. "Ir ļoti būtiski, lai Eiropas līderi pilnībā uzstātu uz politiku, kuras mērķis ir veicināt un atbalstīt inovācijas, konkurētspēju un viesmīlības uzņēmumu ilgtspēju, ja mēs vēlamies saglabāt mūsu nozares ieguldījumu Eiropas nodarbinātībā un labklājībā, vienlaikus risinot 21. gadsimta problēmas," komentēja HOTREC prezidents Kents Nistrēms (Mr. Kent Nystrõm).

24 Eiropas valstu viesmīlības asociāciju prezidenti un vadītāji 63. HOTREC Ģenerālās asamblejas laikā, kura notika 27.–28.oktobrī Kopenhāgenā, ko organizēja Dānijas viesmīlības nozares asociācija, izteica savas bažas par Eiropas tūrisma industrijas nākotni. Pašreizējā finanšu un Eirozonas krīze, straujais kāpums tūrisma galamērķu izvēlē par labu jaunattīstības valstīm, un milzu ieguldījumi, kas vajadzīgi pārejai uz ilgtspējīgu darbību, ir trīs galvenie uzdevumi, uz kuriem nekavējoties jāvērš Eiropas uzmanība, lai viesmīlības nozare Eiropā saglabātu pozitīvu ekonomikas tendenci, neskatoties uz vispārējo ekonomikas atdzišanu. ES startēģijas veidotājiem būtu ļoti nopietni jāņem vērā šis nozīmīgais ziņojums.

Balstoties uz nesen publicēto Pasaules Tūrisma organizācijas (UNWTO) ziņojumu, kurš rāda, ka tuvākajos gados Eiropas tūrisma tirgus daļa turpinās mazināties, HOTREC prezidents uzsvēra: "Valstu institūcijas pārāk daudz paļaujas, ka tūrisms Eiropai ir garantēts. Pašreizējās UNWTO tendences skaidri parāda, ka Eiropas līderiem ir nepieciešams biežāk apmeklēt un uzstāties starptautiskos forumos, kā arī uzlabot sava reģiona tūrisma politiku, lai industrijai "tiktu piegādāts nepieciešamais skābekļa daudzums" un lai pilnībā atbalstītu nozares centienus darboties konkurētspējīgi un ilgtspējīgi. HOTREC ir nolēmusi būt aktīva starptautiskā līmenī, lai pasargātu Eiropas tūrisma nozari, un novēl to pašu darīt arī ES līderiem."

* HOTREC pārstāv viesnīcu, restorānu un kafejnīcu nozari Eiropas līmenī. Tajā iekļāvušies 1.7 miljoni uzņēmumu, no kuriem 92% ir mazie uzņēmumi ar mazāk kā 10 darbiniekiem. Šī nozare ES nodrošina ap 9.5 miljoniem darba vietu. HOTREC savā paspārnē apvieno 43 nacionāla mēroga asociācijas no 26 Eiropas valstīm.

28.10.2011

Hotrec-hospitality

Viesmīlības industrijas aktivitātēs akcentēta ilgtspējība

KOPENHĀGENA, 63. HOTREC ĢENERĀLĀ ASAMBLEJA, 2011.GADA 27.–28.OKTOBRIS – EIROPAS SAVIENĪBAS (ES) VIESNĪCU, RESTORĀNU UN KAFEJNĪCU ASOCIĀCIJA (HOTREC*) PAR PRIORITĀTI SAVĀ DARBĀ IZVIRZA VIESMĪLĪBAS NOZARES ILGSTPĒJĪGU DARBĪBU, KO ARĪ APSTIPRINĀJA ĢENERĀLĀS ASAMBLEJAS DARBA REZULTĀTU LAPĀS. "ŠĪ LĒMUMA PIEŅEMŠANA KOPĪGI AR EIROPAS VIESMĪLĪBAS NOZARES PĀRSTĀVJIEM PARĀDA HOTREC IEGULDĪJUMU NOZARES ILGTSPĒJĀ. HOTREC PILNĪBĀ ATBALSTA NEPIECIEŠAMĪBU VEICINĀT ILGTSPĒJĪGU, ATBILDĪGU UN AUGSTAS KVALITĀTES TŪRISMU", KOMENTĒJA HOTREC VICEPREZIDENTE UN ILGTSPĒJAS DARBA GRUPAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA SŪZENA KRAUZA-VINKLERE (MS. SUSANNE KRAUS-WINKLER).

Ar šīs darba rezultātu lapas pieņemšanu HOTREC iestājas par ilgtspējību un pilnībā centīsies iesaistīt visus asociāciju biedrus, lai saglabātu ekonomisko ilgtspēju tūrisma nozarē, vides saglabāšānu un aizsardzību, kā arī sociālās un kultūras autentiskumu uzņemošo kopienu un reģionu aizsrgāšanu. Lai atvieglotu pāreju no prakses uz ilgstspēju tūrisma un viesmīlības nozarē, HOTREC aicina Eiropas iestādes palīdzēt nozarei ar reālu, jo īpaši finansiālu, stimulu.

HOTREC biedru apvienība apņemas izstrādāt virkni politisko darbību, piemēram, izcelt un parādīt labākās esošās prakses visā Eiropā; veicināt reģionālos lauksaimniecības produktus, informēt par saistību starp tūrismu, vietējo lauksaimniecību un kultūras attīstību; popularizēt energoefektivitātes produktu un atjaunojamās enerģijas izmantošanu u.c.

Visbeidzot, HOTREC aicina arī Eiropas politikas veidotājus apspriesties un iesaistīt viesmīlības nozari visās Eiropas Savienības politikas un likumdošanas veidošanas institūcijās, kas saistītas ar ilgtspēju, lai nodrošinātu, ka īpašās vajadzības nozarei tiek pienācīgi ņemtas vērā.

* HOTREC pārstāv viesnīcu, restorānu un kafejnīcu nozari Eiropas līmenī. Tajā iekļāvušies 1.7 miljoni uzņēmumu, no kuriem 92% ir mazie uzņēmumi ar mazāk kā 10 darbiniekiem. Šī nozare ES nodrošina ap 9.5 miljoniem darba vietu. HOTREC savā paspārnē apvieno 43 nacionāla mēroga asociācijas no 26 Eiropas valstīm.