Restorāni Latvijā rezervēt

Viesnīcas Latvijā rezervēt

28.10.2011

Hotrec-hospitality

63. HOTREC ģenerālā asambleja

EIROPAS VIESMĪLĪBAS NOZARE UZSKATA, KA KONKURĒTSPĒJĪGAM, INOVATĪVAM UN ILGTSPĒJĪGAM TŪRISMAM VAJADZĒTU BŪT VIENAI NO PRIMĀRAJĀM LIETĀM EIROPAS SAVIENĪBAS (ES) STRATĒĢIJAS VEIDOTĀJU DARBA KĀRTĪBĀ.

Kopenhāgena, 63. HOTREC ģenerālā asambleja, 27.–28.oktobris – Eiropas Viesnīcu, restorānu un kafejnīcu asociācija (HOTREC*) aicina Eiropas līderus, domājot par ES stratēģiju, mainīt Eiropas tūrisma nozares konkurētspēju no ilgstpējīgi perspektīvas uz priviliģētu stāvokli, lai saglabātu ieguldījumu nozares izaugsmē un uzlabotu nodarbinātību Eiropā. "Ir ļoti būtiski, lai Eiropas līderi pilnībā uzstātu uz politiku, kuras mērķis ir veicināt un atbalstīt inovācijas, konkurētspēju un viesmīlības uzņēmumu ilgtspēju, ja mēs vēlamies saglabāt mūsu nozares ieguldījumu Eiropas nodarbinātībā un labklājībā, vienlaikus risinot 21. gadsimta problēmas," komentēja HOTREC prezidents Kents Nistrēms (Mr. Kent Nystrõm).

24 Eiropas valstu viesmīlības asociāciju prezidenti un vadītāji 63. HOTREC Ģenerālās asamblejas laikā, kura notika 27.–28.oktobrī Kopenhāgenā, ko organizēja Dānijas viesmīlības nozares asociācija, izteica savas bažas par Eiropas tūrisma industrijas nākotni. Pašreizējā finanšu un Eirozonas krīze, straujais kāpums tūrisma galamērķu izvēlē par labu jaunattīstības valstīm, un milzu ieguldījumi, kas vajadzīgi pārejai uz ilgtspējīgu darbību, ir trīs galvenie uzdevumi, uz kuriem nekavējoties jāvērš Eiropas uzmanība, lai viesmīlības nozare Eiropā saglabātu pozitīvu ekonomikas tendenci, neskatoties uz vispārējo ekonomikas atdzišanu. ES startēģijas veidotājiem būtu ļoti nopietni jāņem vērā šis nozīmīgais ziņojums.

Balstoties uz nesen publicēto Pasaules Tūrisma organizācijas (UNWTO) ziņojumu, kurš rāda, ka tuvākajos gados Eiropas tūrisma tirgus daļa turpinās mazināties, HOTREC prezidents uzsvēra: "Valstu institūcijas pārāk daudz paļaujas, ka tūrisms Eiropai ir garantēts. Pašreizējās UNWTO tendences skaidri parāda, ka Eiropas līderiem ir nepieciešams biežāk apmeklēt un uzstāties starptautiskos forumos, kā arī uzlabot sava reģiona tūrisma politiku, lai industrijai "tiktu piegādāts nepieciešamais skābekļa daudzums" un lai pilnībā atbalstītu nozares centienus darboties konkurētspējīgi un ilgtspējīgi. HOTREC ir nolēmusi būt aktīva starptautiskā līmenī, lai pasargātu Eiropas tūrisma nozari, un novēl to pašu darīt arī ES līderiem."

* HOTREC pārstāv viesnīcu, restorānu un kafejnīcu nozari Eiropas līmenī. Tajā iekļāvušies 1.7 miljoni uzņēmumu, no kuriem 92% ir mazie uzņēmumi ar mazāk kā 10 darbiniekiem. Šī nozare ES nodrošina ap 9.5 miljoniem darba vietu. HOTREC savā paspārnē apvieno 43 nacionāla mēroga asociācijas no 26 Eiropas valstīm.

28.10.2011

Hotrec-hospitality

Viesmīlības industrijas aktivitātēs akcentēta ilgtspējība

KOPENHĀGENA, 63. HOTREC ĢENERĀLĀ ASAMBLEJA, 2011.GADA 27.–28.OKTOBRIS – EIROPAS SAVIENĪBAS (ES) VIESNĪCU, RESTORĀNU UN KAFEJNĪCU ASOCIĀCIJA (HOTREC*) PAR PRIORITĀTI SAVĀ DARBĀ IZVIRZA VIESMĪLĪBAS NOZARES ILGSTPĒJĪGU DARBĪBU, KO ARĪ APSTIPRINĀJA ĢENERĀLĀS ASAMBLEJAS DARBA REZULTĀTU LAPĀS. "ŠĪ LĒMUMA PIEŅEMŠANA KOPĪGI AR EIROPAS VIESMĪLĪBAS NOZARES PĀRSTĀVJIEM PARĀDA HOTREC IEGULDĪJUMU NOZARES ILGTSPĒJĀ. HOTREC PILNĪBĀ ATBALSTA NEPIECIEŠAMĪBU VEICINĀT ILGTSPĒJĪGU, ATBILDĪGU UN AUGSTAS KVALITĀTES TŪRISMU", KOMENTĒJA HOTREC VICEPREZIDENTE UN ILGTSPĒJAS DARBA GRUPAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA SŪZENA KRAUZA-VINKLERE (MS. SUSANNE KRAUS-WINKLER).

Ar šīs darba rezultātu lapas pieņemšanu HOTREC iestājas par ilgtspējību un pilnībā centīsies iesaistīt visus asociāciju biedrus, lai saglabātu ekonomisko ilgtspēju tūrisma nozarē, vides saglabāšānu un aizsardzību, kā arī sociālās un kultūras autentiskumu uzņemošo kopienu un reģionu aizsrgāšanu. Lai atvieglotu pāreju no prakses uz ilgstspēju tūrisma un viesmīlības nozarē, HOTREC aicina Eiropas iestādes palīdzēt nozarei ar reālu, jo īpaši finansiālu, stimulu.

HOTREC biedru apvienība apņemas izstrādāt virkni politisko darbību, piemēram, izcelt un parādīt labākās esošās prakses visā Eiropā; veicināt reģionālos lauksaimniecības produktus, informēt par saistību starp tūrismu, vietējo lauksaimniecību un kultūras attīstību; popularizēt energoefektivitātes produktu un atjaunojamās enerģijas izmantošanu u.c.

Visbeidzot, HOTREC aicina arī Eiropas politikas veidotājus apspriesties un iesaistīt viesmīlības nozari visās Eiropas Savienības politikas un likumdošanas veidošanas institūcijās, kas saistītas ar ilgtspēju, lai nodrošinātu, ka īpašās vajadzības nozarei tiek pienācīgi ņemtas vērā.

* HOTREC pārstāv viesnīcu, restorānu un kafejnīcu nozari Eiropas līmenī. Tajā iekļāvušies 1.7 miljoni uzņēmumu, no kuriem 92% ir mazie uzņēmumi ar mazāk kā 10 darbiniekiem. Šī nozare ES nodrošina ap 9.5 miljoniem darba vietu. HOTREC savā paspārnē apvieno 43 nacionāla mēroga asociācijas no 26 Eiropas valstīm.

18.10.2010

Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija piedalās starptautiskajā tūrisma izstādē – gadatirgū
"INWETEX 2010"

LATVIJAS VIESNĪCU UN RESTORĀNU ASOCIĀCIJA, 2010.GADA 13.–15.OKTOBRĪ PIEDALĪJĀS STARPTAUTISKAJĀ TŪRISMA IZSTĀDĒ – GADATIRGŪ "INWETEX 2010", SANKTPĒTERBURGĀ (KRIEVIJA).

2010.gada 13.–15.oktobrī, Krievijas Ziemeļu galvaspilsētā – Sanktpēterburgā viena no Krievijā nozīmīgākajām tūrisma izstādēm – gadatirgiem "INWETEX 2010".

Izstādē "INWETEX 2010", Tūrisma Attīstības valsts aģentūras (TAVA) un Kurzemes Tūrisma asociācijas organizētajā Latvijas stendā, piedalījās arī Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija /LVRA/.

LVRA izstādē pārstāvēja kopā ar viesnīcu "Islande Hotel"****, "Hotel Segevold"****, "Hotel Dinaburg"***, "Hotel Jūrnieks"***, mācību centru "Poētika", kā arī Rīgas Tūrisma attīstības biroju, bet 4 viesnīcas nosūtīja reklāmas materiālus.

Latvijas stendā strādāja arī – Jūrmalas pilsēta, viesnīcas "Baltic Beach Hotel"*****, "Hotel Jūrmala Spa"****, "Spa Hotel Arkādija", tūrisma aģentūras "Meeting Tours", "Laimtūre", "Vanilla Travel".

Kā liecina statistikas dati, ar katru gadu Latvijā iebraukušo Krievijas tūristu skaits palielinās, t.sk. 2009.gada nogalē tika izsniegts par 48% tūrisma vīzu vairāk kā 2008.gadā. Ievērojot to, jo īpaši nozīmīgi ir reklamēt gan Latviju, kā ceļojuma galamērķi, gan šeit pieejamos pakalpojumus, tajā skaitā arī viesnīcas.

Izstāde "INWETEX 2010" ir ienākošā un izejošā tūrisma izstāde pārstāvjiem no Neatkarīgo Valtu savienības, Baltijas valstīm un Austrumeiropas un Skandināvijas.

Kā reģionālajiem, tā starptautiskajiem pircējiem un pārdevējiem ir nozīmīgs arvien pieaugošais ienākošā un izejošā Krievijas tūrisma potenciāls. Organizēta Sanktpēterburgā, izstāde "INWETEX 2010" nodrošina ar svarīgu un ilgtspējīgu alternatīvu Maskavas centrālajam tirgum.

Ceļojumu un tūrisma tendences vēlreiz apstiprina, ka šis reģions ir strauji augošs un ik gadus piesaista vairāk un vairāk apmeklētājus no visas pasaules. Gadu no gada industrijas pārstāvji gūst labumu no šī ienesīgā tirgus.

Izstādes dalībnieka profils – aviokompānijas, tūrisma operatori, tūrisma aģentūras, tūrisma pārvaldes un asociācijas, spa un kūrortviesnīcas, kruīzu un prāmju kompānijas, mītnes, īpašu brīvdienu, tehnoloģiju un telekomunikācijas, rezervācijas sistēmas, tūrisma atrakcijas, pasākumu organizatori, masu mediji.

Apmeklētāja profils – darījumu tūrisma aģenti, konferenču organizatori, grupu ceļojumu organizatori, mītņu pārstāvji, tūrisma aģenti, sporta tūrisma organizatori, tūrisma operatori.

Ikgadējo izstādi "INWETEX 2010" apmeklē vaitāk kā 10 000 profesionālie apmeklētāji.

LVRA dalība starptautiskajā tūrisma izstādē "INWETEX 2010" iespējama pateicoties ES aktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings" finansējuma saņemšanai. Finansējuma saņēmējs "Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija" 2010.gada 1.martā ir noslēgusi līgumu Nr. L-ĀTA-10-0260 ar v/a "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" par projekta "LVRA dalība starptautiskajās tūrisma izstādē – gadatirgos" īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija (LVRA) ir profesionāla un darba devēju organizācija, kas apvieno naktsmītnes un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumus profesionālai sadarbībai, ar mērķi, uzlabot klientu apkalpošanas kvalitāti, sakārtot Latvijas viesnīcu tirgu un pārstāvēt Latvijas viesnīcu un restorānu biznesu pasaulē. LVRA ir asociācijas "Viesnīcas, restorāni un kafejnīcas Eiropā" (HOTREC) biedrs.
eiro_projekts
11.10.2011

jurmalalatvija_pasaulejurmala-eiropajurmala-city

Sanktpēterburgā reklamēs ziemas atpūtu
un Jaungada sagaidīšanu Jūrmalā

12.–14.OKTOBRĪ JŪRMALAS PILSĒTAS DOME SADARBĪBĀ AR KŪRORTVIESNĪCĀM "HOTEL JŪRMALA SPA" UN "BALTIC BEACH HOTEL", KĀ ARĪ TŪRISMA AĢENTŪRĀM "LAIMTŪRE", "MEETING TOUR SPA & TRAVEL CONSULTANTS" UN LATVIJAS VIESNĪCU UN RESTORĀNU ASOCIĀCIJU PIEDALĪSIES SANKTPĒTERBURGAS TŪRISMA IZSTĀDĒ "CIS INWETEX TRAVEL MARKET 2011".

Izstādes apmeklētājiem tiks prezentēti īpašie ziemas brīvdienu piedāvājumi Jūrmalā un Rīgā, Jaungada un Ziemassvētku pasākumi, kā arī veselības uzlabošanas programmas Jūrmalas kūrortiestādēs. Jūrmalas stendā apmeklētājiem būs iespēja nobaudīt tradicionālus Latvijas produktus, ko sarūpēja AS "Latvijas Balzams", AS "Laima" un AS "Gutta".

Dalība šajā izstādē jau kļūst tradicionāla, jo Krievijas tirgus ir viens no prioritāriem tūristu piesaistē. Saskaņā ar CSP datiem, 2010.gadā tūristi no Krievijas veidoja 20% no kopējā tūristu skaita Jūrmala un tas ir lielākais ārzemju tirgus.

Jūrmalas pilsētas domes un uzņēmēju dalību starptautiskajā tūrisma izstādē "CIS INWETEX Travel Market 2012" finansē no Eiropas Savienības aktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings" līdzekļiem saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru 2011.gada 31.janvārī noslēgto līgumu Nr. L-ĀTA-11-0513 par projekta "Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs un gadatirgos" īstenošanu. Jūrmalas pilsētas dome, kūrortviesnīcas "Hotel Jūrmala Spa", "Baltic Beach Hotel", tūrisma aģentūras "Laimtūre", "Meeting Tour SPA & Travel Consultants" un Latvijas Viesnīcu un Restorānu asociācija projektā saņem 50% līdzfinansējumu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda.

ieguldijums_tava_nakotne
eiropas_savienibaerafliaa

11.10.2011

Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija piedalīsies
starptautiskajā tūrisma izstādē – gadatirgū
"INWETEX 2011"

LATVIJAS VIESNĪCU UN RESTORĀNU ASOCIĀCIJA, 2011.GADA 12.–14. OKTOBRĪ PIEDALĪSIES STARPTAUTISKAJĀ TŪRISMA IZSTĀDĒ GADATIRGŪ "INWETEX2011", SANKTPĒTERBURGĀ (KRIEVIJA).

2011.gada 12.–14.oktobrī, Krievijas Ziemeļu galvaspilsētā – Sanktpēterburgā notiks viena no Krievijā nozīmīgākajām tūrisma izstādēm – gadatirgiem "INWETEX 2011".

Izstādē "INWETEX 2011", Jūrmalas pilsētas domes organizētajā Latvijas stendā, piedalīsies arī Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija /LVRA/.

LVRA izstādē pārstāvēs kopā ar viesnīcu "Radisson Blu Hotel Daugava"****, "ABC"***, "Belorussija"***, "Hotel Karavella"****, bet 4 viesnīcas nosūa reklāmas materiālus.

Latvijas stendā strādās arī – Jūrmalas pilsēta, viesnīca "Hotel Jūrmala Spa"****, tūrisma aģentūras "Meeting Tours" un "Laimtūre".

Kā liecina statistikas dati, ar katru gadu Latvijā iebraukušo Krievijas tūristu skaits palielinās, t.sk. 2010.gada nogalē tika izsniegts par 40% tūrisma vīzu vairāk kā 2009.gadā. Ievērojot to, jo īpaši nozīmīgi ir reklamēt gan Latviju, kā ceļojuma galamērķi, gan šeit pieejamos pakalpojumus, tajā skaitā arī viesnīcas un restorānus.

Izstāde "INWETEX 2011" ir ienākošā un izejošā tūrisma izstāde pārstāvjiem no Neatkarīgo Valstu savienības, Baltijas valstīm un Austrumeiropas un Skandināvijas.

Kā reģionālajiem, tā starptautiskajiem pircējiem un pārdevējiem ir nozīmīgs arvien pieaugošais ienākošā un izejošā Krievijas tūrisma potenciāls. Organizēta Sanktpēterburgā, izstāde "INWETEX 2011" nodrošina ar svarīgu un ilgtspējīgu alternatīvu Maskavas centrālajam tirgum.

Ceļojumu un tūrisma tendences vēlreiz apstiprina, ka šis reģions ir strauji augošais un ik gadus piesaista vairāk un vairāk apmeklētājus no visas pasaules. Gadu no gada industrijas pārstāvji gūst labumu no šī ienesīgā tirgus.

Izstādes dalībnieka profils – aviokompānijas, tūrisma operatori, tūrisma aģentūras, tūrisma pārvaldes un asociācijas, spa un kūrortviesnīcas, kruīzu un prāmju kompānijas, mītnes, īpašu brīvdienu, tehnoloģiju un telekomunikācijas, rezervācijas sistēmas, tūrisma atrakcijas, pasākumu organizatori, masu mediji.

Apmeklētāja profils – darījumu tūrisma aģenti, konferenču organizatori, grupu ceļojumu organizatori, mītņu pārstāvji, tūrisma aģenti, sporta tūrisma organizatori, tūrisma operatori.

Ikgadējo izstādi "INWETEX 2010" apmeklēja vairāk kā 10 000 profesionālie apmeklētāji.

LVRA dalība starptautiskajā tūrisma izstādē "INWETEX 2010" iespējama pateicoties ES aktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings" finansējuma saņemšanai. Finansējuma saņēmējs Jūrmalas pilsētas dome 2011.gada 31.janvārī noslēdza līgumu Nr. L-ĀTA-11-0513 par projekta "Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs un gadatirgos" īstenošanu, kura ietvaros arī  Latvijas viesnīcu un restorānu asociācija saņem 50 % līdzfinansējumu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda.
eiro_projekts