Restorāni Latvijā rezervēt

Viesnīcas Latvijā rezervēt

26.09.2011

hotelstars

Viesnīcas Latvijā saņem "Hotelstars Union" sertifikātu

2011.GADA 14.SEPTEMBRĪ PIRMĀS DIVAS VIESNĪCAS LATVIJĀ SAŅĒMA VIENOTĀS EIROPAS VIESNĪCU ZVAIGŽŅU KLASIFIKĀCIJAS SISTĒMAS "HOTELSTARS UNION" SERTIFIKĀTU.

Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas (LVRA) dibinātais SIA "Viesnīcu un restorānu centrs" (VRC) 2011.gada 1.jūlijā uzsāka Latvijas viesnīcu sertificēšanu saskaņā ar vienotās Eiropas Viesnīcu zvaigžņu klasifikācijas sistēmas "Hotelstars Union" prasībām.

Jau 2011.gada 14.septembrī pirmās divas Latvijas viesnīcas "Karavella Hotel" Rīgā un "Villa Joma" Jūrmalā tika sertificētas atbilstoši "Hotelstars Union" kritērijiem. Abām minētajām viesnīcām tika piešķirts trīs zvaigžņu Atbilstības sertifikāts, vienlaikus, "Karavella Hotel" saņēma papildu novērtējumu "superior", ko tagad iespējams iegūt, izpildot noteiktu skaitu papildkritēriju.

Paredzams, ka 2012.gada laikā VRC sertificētās Latvijas viesnīcas saņems jaunus sertifikātus, atbilstoši "Hotelstars Union" kritērijiem. Paralēli spēkā ir arī viesnīcu valsts standarts LVS 200-1:2009.

Latvijas viesnīcas tiek aicinātas aktīvi veikt sertifikācijas procedūras saskaņā ar Eiropas prasībām!

Kā jau esam informējuši, "Hotelstars Union" klasifikācijas sistēma šobrīd apvieno 11 valstu - Austrijas, Čehijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Luksemburgas, Nīderlandes, Šveices, Ungārijas, Vācijas un Zviedrijas viesnīcas un tā veidota kā īpašs mārketinga instruments ar mērķi harmonizēt klasifikācijas prasības un procedūras Eiropas valstīs, ceļot dalībvalstu viesnīcu nozares kvalitāti, prestižu un atpazīstamību Eiropā un visā pasaulē. Vienotā klasifikācijas sistēma satur vairāk objektīvo kritēriju un balstās uz punktu sistēmu ar 270 minimāliem obligātiem, kā arī izvēles kritērijiem katrai zvaigžņu kategorijai. Kritēriji liek uzsvaru uz kvalitātes vadību, klientu labsajūtu un komfortu.

26.09.2011

Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija piedalījās starptautiskajā tūrisma izstādē – gadatirgū
"Otdykh LEISURE 2011" Maskavā

LATVIJAS VIESNĪCU UN RESTORĀNU ASOCIĀCIJA, 2011.GADA 21.24. SEPTEMBRĪ PIEDALĪJĀS STARPTAUTISKAJĀ TŪRISMA IZSTĀDĒ – GADATIRGŪ "OTDYKH LEISURE 2011", MASKAVĀ (KRIEVIJAS FEDERĀCIJA).

Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija pirmo reizi piedalījās vienā no nozīmīgākajām starptautiskajā tūrisma izstādēm – gadatirgiem Krievijā "Otdykh LEISURE 2011", Maskavā.  

LVRA, Latvijas Tūrisma aģentu asociācijas (ALTA) un izstāžu sabiedrības BT1 organizētajā Latvijas stendā strādāja kopā ar viesnīcām "Baltic Beach Hotel"*****, "City Hotel Bruņinieks"***, "Hotel Karavella"*** un viesnīcu ķēdi "Good Stay", vēl 10 viesnīcas nosūtīja reklāmas materiālus; izstādē tika izplatīti arī katalogi "Tūrisma mītnes Latvijā", "Restorāni Latvijā", "Atpūta ziemā Latvijā".

Izstāde "Otdykh LEISURE 2011" atklāj jauno ziemas sezonu, tādēļ Latvijas uzņēmumi piedaloties īpaši reklamēja piedāvājumus Pareizticīgo Ziemassvētku un Jaunā gada periodam.

"Maskavas rudens ceļojumu industrijas nedēļas" ietvaros, kopš 2006.gada izstāžu centrā "Crocus Expo" notiek arī izstādes "LUXURY Leisure" un "MIBEXPO Russia", kā arī 2 specializētās konferences piedāvājot unikālu platformu starptautiskajiem un Krievijas ekspertiem redzēt jaunākās tendences atpūtas, biznesa un luksus ceļojumu segmentā. Tāpat pasākuma laikā iespējams apmeklēt daudzveidīgu prezentāciju, semināru, preses konferenču, darbsemināru programmu.

Izstādes organizatori informē, ka šī gada 2010.gadā izstādē piedalījās 1031 dalībnieks (t.sk. 505 no Krievijas) no 65 pasaules valstīm.

LVRA dalība starptautiskajā tūrisma izstādē "Otdykh LEISURE 2011" iespējama pateicoties ES aktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings" finansējuma saņemšanai. Finansējuma saņēmējs biedrība "Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija" 2011.gada 28.martā ir noslēgusi līgumu Nr. L-ĀTA-11-0571 ar v/a "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" par projekta ""LVRA dalība starptautiskajās tūrisma izstādē – gadatirgos 2011.gadā"" īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.
eiro_projekts

 

airbaltic lvra-logo attistibas-agentura lbcc-logo
LATVIJAS VIESNĪCU UN RESTORĀNU ASOCIĀCIJA,

sadarbībā ar nacionālo aviokompāniju AirBaltic,
Tūrisma attīstības valsts aģentūru un Latvijas Lielbritānijas tirdzniecības palātu

organizē 7. starptautisko viesnīcu un restorānu industrijas konferenci


"Konkurētspējīga tūrisma nozare = augošs latvijas eksports"


KONFERENCES MĒRĶIS – VEICINĀT LATVIJAS TŪRISMA UN VIESMĪLĪBAS NOZARES ATTĪSTĪBU, KONKURĒTSPĒJU BALTIJAS JŪRAS REĢIONĀ UN EIROPAS LĪMENĪ, NODROŠINOT LATVIJAS EKSPORTA PIEAUGUMU, KĀ ARĪ IEPAZĪSTINĀT TŪRISMA UN VIESMĪLĪBAS NOZARĒ STRĀDĀJOŠO UZŅĒMUMU ĪPAŠNIEKUS UN VADOŠOS DARBINIEKUS AR AKTUĀLĀKAJĀM TENDENCĒM TŪRISMA UN VIESMĪLĪBAS INDUSTRIJĀ, AKCENTĒJOT KONKURĒTSPĒJĪGU PRODUKTU UN PAKALPOJUMU LOMU UZŅĒMUMA DARBĀ.

Konferences goda viesi un lektori:
- A.Kampars – LR Ekonomikas ministrs;
- K.Nīstroms /K.Nystrom/ – HOTREC prezidents;
- K.Volmuters /C.Wohlmuther/ – Pasaules Tūrisma organizācijas Eiropas reģiona ģenerāldirektora vietnieks (Spānija);
- T.Mensons /T.Manson/ – pamatdarbības un politikas jautājumu direktors, Marketing Birmingham (Lielbritānija);
- A.Slokenbergs – Tūrisma Attīstības valsts aģentūras direktors;
- R.Bergstens /R.Bergsten/ – Zviedrijas Viesnīcu un restorānu asociācija, HotelStars Union sekretariāta vadītājs (Zviedrija);
- G.Plato /G.Plato/ – iiGrowth īpašnieks un direktors (ASV);
- A.Ladkins /A.Ladkin/ – tūrisma nozares profesors, Starptautiskais tūrisma un viesmīlības pētījumu centrs (Lielbritānija);
- M.L.Skadmans – Latvijas Lielbritānijas tirdzniecības palāta (Lielbritānija);
- M.Kuklis – Honkongas Tūrisma pārvaldības organizācija (Lielbritānija);
- A.Sauka – Rīgas Ekonomikas augstskola (Latvija);
- A.Mednis – Inspired (Latvija);
u.c.

Konferences darba valoda:
latviešu un angļu valoda (tiks nodrošināts tulkojums).

Konferences norises vieta un laiks:
2011.gada 28.septembrī, plkst. 10:00, viesnīcā "Islande Hotel" (Ķīpsalas iela 20, Rīga).

Dalības maksa – Asociācijas biedriem – Ls 25.00, pārējiem – Ls 40.00, t.sk.PVN.
Atsakot dalību pēc 24.09., dalības maksa jāsedz pilnā apmērā!

Pieteikties, lūdzam, līdz 20.septembrim, piezvanot uz Asociāciju – 67014131, 29484738 vai elektroniski – info@hotel.lv!
eiro_projekts

 

01.09.2011

esf-ieguldijumslvra-logomuzizglitibas_centrsllu-logo

Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija organizē viesmīlības un ēdināšanas pakalpojumu nozares pedagogu praktiskās apmācības

LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTES IEPIRKUMU KOMISIJA IR ATZINUSI PAR UZVARĒTĀJU LATVIJAS VIESNĪCU UN RESTORĀNU ASOCIĀCIJAS (LVRA)  PIEDĀVĀJUMU, LAI ESF PROJEKTA "PROFESIONĀLAJĀ IZGLĪTĪBĀ IESAISTĪTO PEDAGOGU KVALIFIKĀCIJAS CELŠANA LLU" (VIENOŠANĀS NR. 2009/0283/DP/1.2.1.1.2./09/IPIA/VIAA/006 IDENTIFIKĀCIJAS NR. LLU 2011/46/ESF) IETVAROS ORGANIZĒTU VIESMĪLĪBAS UN ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMU NOZARES PEDAGOGU PRAKTISKĀS APMĀCĪBAS.

Projekta ietvaros praktisko apmācību kopumā izies 51 pedagogs, no kuriem, 17 pārstāv viesmīlības pakalpojumu nozari, bet 34 ēdināšanas pakalpojumu nozari.

Saskaņā ar projekta nosacījumiem, prakses ietvaros apgūs šādas tēmas:
1. Iepazīšanās ar uzņēmumu (uzņēmuma veidošanās vēsture, darbības virziens, organizatoriskā uzbūve, darba režīms, vadības process uzņēmumā, darba drošības un iekšējās kārtības noteikumi).
2. Uzņēmuma darba organizācija un vadība.
3. Ražošanas procesa organizēšana uzņēmumā.
4. Uzņēmuma ekonomiskie radītāji.
5. Uzņēmuma darbības virzieni.
6. Jaunāko tehnoloģiju un tehnoloģisko iekārtu, metožu lietošana uzņēmumā.

Profesionālo izglītības iestāžu pedagogi stažēsies šādās viesnīcās un restorānos – viesnīca "ABC"*** (Rīga), viesnīca "Vecgulbenes muiža"**** (Gulbene), viesnīca "Europa City Amrita Hotel"**** (Liepāja), viesnīca "Kolonna Hotel Kuldīga"*** (Kuldīga), viesnīca "Kolonna Hotel Rēzekne"*** (Rēzekne), viesnīca "Wolmar"***(Valmiera), viesnīca "Park Hotel Latgola"***(Daugavpils).

LVRA īpaši akcentēs jaunāko tehnoloģiju, tehnoloģisko iekārtu un metožu lietošanu uzņēmumā, tādējādi paaugstinot profesionālās izglītības iestāžu pedagogu kompetenci, lai sagatavotu darba tirgus prasībām atbilstošus speciālistus.

Praktiskā apmācība paredzēta laika posmā 2011.gada 22.–26.augusts, kā arī 2011.gada 12.–16.septembris.

Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija (LVRA) ir profesionāla un darba devēju organizācija, kas apvieno naktsmītnes un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumus profesionālai sadarbībai, ar mērķi, uzlabot klientu apkalpošanas kvalitāti, sakārtot Latvijas viesnīcu tirgu un pārstāvēt Latvijas viesnīcu un restorānu biznesu pasaulē. LVRA ir asociācijas "Viesnīcas, restorāni un kafejnīcas Eiropā" (HOTREC) biedrs.

Sīkākai informācijai:
Santa Graikste (LVRA izpilddirektore) – mob. tālr.: 29484738; santa.graikste@hotel.lv; www.hotel.lv

29.08.2011

Kafejnīcas un restorāni 1.septembrī
gādās par īpašiem piedāvājumiem
skolēniem un viņu vecākiem

LATVIJAS VIESNĪCU UN RESTORĀNU ASOCIĀCIJAS (LVRA) BIEDRI – KAFEJNĪCAS UN RESTORĀNI IR IZSTRĀDĀJUŠI ĪPAŠUS PIEDĀVĀJUMUS, LAI ZINĪBU DIENĀ – 1.SEPTEMBRĪ SKOLĒNI UN VIŅU VECĀKI VARĒTU BAUDĪT GARDAS MALTĪTES.

"Mēs realizējam šo akciju, lai vēlreiz apliecinātu, ka Latvijas viesmīlības uzņēmumi ir sociāli atbildīgi pret savu klientu. Šāda akcija Zinību dienā tiek organizēta otro reizi un ceram, ka tā kļūs par labu tradīciju jaunā mācību gada ieskaņai un īstiem svētkiem gan bērniem, gan viņu vecākiem" atzīmē LVRA prezidents J.Naglis.

LVRA aicinājumam iesaistīties 1.spetembra akcijā ir atsaukušies 5 uzņēmumi Rīgā, Daugavpilī, Liepājā, kas piedāvā pavadīt vasaru un ar prieku sagaidīt rudeni, izbaudot šo brīdi patīkamā gaisotnē; to vidū ir:

- vasaras atvadu ballīte un jaunā mācību gada atklāšanas svētki viesnīcas "Garden Palace" restorāna "Gardenia" (Grēcinieku iela 28, Rīga) dārzā!
Viesus gaidīs:
o dažādi grila ēdieni, salāti un deserti, arī īpaši mazajiem paredzēta ēdienkarte;
o welcome dzēriens – augļu un saldējuma kokteilis bērniem, bet vecākiem – augļu bole;
o fotostūrītis ar dažādi aksesuāriem jautrām bildēm un jaukām atmiņām;
o lustīga mūzika DJ izpildījumā;

- viesnīca "Islande Hotel" (Ķīpsalas iela 20, Rīga) piedāvā īpaši sastādītu bērnu ēdienu un dzērienu karti; jautri pavadīt laiku bērnu piepūšamajā pilī; zīmēšanas konkursu bērniem ar lieliskām balvām; ielūkoties bez maksas binokulārī, kas 50 x ļaus pietuvināt Vecrīgas panorāmu;

- viesnīca "Opera Hotel &Spa" (Raiņa bulv.33, Rīga) – mazajiem un lielajiem skolēniem par godu svinēs 1.septembri ar īpašu ēdienkarti! Lai iepriecinātu savus mazos viesus un ļautu vecākiem izbaudīt spa rituālus, ir izveidotas brīnišķīgas spa procedūras mūsu mazajiem viesiem. Spa meistari īpaši parūpēsies par mazajiem viesiem, veicot kādu no spa bērnu procedūrām un pieskatot mazos, kamēr viņu vecāki var nodoties kādai no 55 dažādajām spa procedūrām un atpūtai saunā, tvaika pirtī, relaksējošajā baseinā;

- viesnīcas "Park Hotel Latgola" (Ģimnāzijas iela 46, Daugavpils) restorāns "Plaza" un jautrā Pepija aicina visus bērnus ciemos 1.septembrī plkst. 12:00 uz nebēdnīgo tusiņu! Šī rudmatainā meitene iesaistīs bērnus dažādās spēlēs un konkursos, iemācīs babuīnu dejas, organizēs ķenguru sacensības un dažādas citas jautras izdarības! Protams, neizpaliks arī garšīgas pusdienas, ko pagatavos restorāna "Plaza" meistarīgie pavāri! Tālrunis galdiņu rezervēšana - 65404912;

- 1.septembrī, Zinību dienā viesnīcas "Promenade Hotel" restorāns "Piano" (Vecā Ostmala 24, Liepāja) vēlas sveikt ikvienu skolnieku un tā ģimeni ar īpašu pārsteigumu speciāli šai dienai. Lai šos svētkus padarītu īpaši priecīgus un krāšņus, restorāns "Piano" aicina ciemos skolnieku ģimenes. Bērniem tiks dāvināts īpašs, gards jo gards saldējuma Gudrības kokteilis, lai topošais mācību gads būtu panākumiem un labām sekmēm bagāts, kā arī visām atnākušajām ģimenēm ar skolas vecuma bērniem tiks piemērotas speciālas 1.septembra atlaides!

Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija (LVRA) ir profesionāla un darba devēju organizācija, kas apvieno naktsmītnes un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumus profesionālai sadarbībai, ar mērķi, uzlabot klientu apkalpošanas kvalitāti, sakārtot Latvijas viesnīcu tirgu un pārstāvēt Latvijas viesnīcu un restorānu biznesu pasaulē. LVRA ir asociācijas "Viesnīcas, restorāni un kafejnīcas Eiropā" (HOTREC) biedrs.

Sīkākai informācijai:
Jānis Naglis (LVRA prezidents) – tel.: 67608000 vai 29207043; janisn@janisnaglis.lv
Santa Graikste (LVRA izpilddirektore) – tel.: 67014131 vai 29484738; santa.graikste@hotel.lv; www.hotel.lv