Restorāni Latvijā rezervēt

Viesnīcas Latvijā rezervēt

23.08.2010

Viesnīcu un restorānu nozare
pulcējas uz Vasaras 8. sporta spēlēm

LATVIJAS VIESNĪCU UN RESTORĀNU ASOCIĀCIJA /LVRA/, 2010.GADA 21.AUGUSTĀ, REHABILITĀCIJAS CENTRA "LĪGATNE" TERITORIJĀ ORGANIZĒJA LVRA VASARAS 8. SPORTA SPĒLES.

LVRA 2003.gadā, ar mērķi veicināt LVRA biedru sadarbību, sportiski - humoristiskā garā popularizēt fiziskās aktivitātes, iedibināja nozīmīgu tradīciju – LVRA Vasaras sporta spēles.

Šodien droši varam apgalvot – LVRA Vasaras 8. sporta spēles ir apliecinājums tam, ka, lai katrs darbinieku kolektīvs būtu arī spēcīga komanda, svarīgi būt kopā ar kolēģiem gan darbā, gan atpūtā, neskatoties pat uz ekonomisko situāciju.

Šī gada pasākums kopā pulcēja vismaz 430 dalībniekus, kas ik dienu rūpējas par citu cilvēku labsajūtu, no 21 Latvijas viesmīlības uzņēmuma.

Turpinot tradīciju, LVRA Vasaras sporta spēles sākās ar atklāšanas parādi, kuras laikā pārstāvji no komandām, kas spēlēs piedalās pirmo reizi – "Baltic Taxi" un "ALTA" – mastā uzvilka LVRA karogu.

Šoreiz sporta spēļu tematika bija "Spoku medības", kam pieskaņotas bija gan spēļu disciplīnas, gan dalībnieku noformējums.
Lai gan spēļu laikā lielākoties lija lietus, tas bija nespēcīgs to aktīvo sportotāju priekšā, kas turpināja gan komandu cīņas ("Noķertais spoks", "Lidojošais spoks", "Noburtā zeme", "Spociņu caurule", "Raganas katls", "Spoku joku gājiens"), gan individuālās sacensības ("Vampīra sirds", "Spoku medības", "Spoku mednieku aizsardzība", "Izturīgākais spoku mednieks"). Spēļu noslēgumā visu pasākuma dalībnieku un līdzjutēju uzmanību piesaistīja "Spokainā stafete".

Kad sportiskās aktivitātes bija beigušās, notika pasākuma jaukākais un intriģējošākais brīdis – apbalvošana. Apbalvoti ar diplomu, kausu un atbalstītāju sagādātām dāvanām tika katras disciplīnas pirmo trīs vietu ieguvēji, kā arī pirmās četras vietas kopvērtējumā. Šī gada uzvarētāji kopvērtējumā ir "Best Western Hotel Māra" komanda;
II vieta – viesnīca "Dzintara viesnīca";
III vieta – "Clarion Collection Hotel Valdemārs";
IV vieta – "Elefant Hotel".
Pārsteiguma balvas saņēma arī beidzamās vietas ieguvēji, kā arī "Visspokainākā komanda" ("Hotel Jūrmala Spa") un "Visdraudzīgākā komanda" ("Clarion Collection Hotel Valdemārs").

Apbalvošanas ceremonijai sekoja saviesīgā daļa ar jautrām dejām līdz rīta gaismai.

Par LVRA Vasaras 8. sporta spēļu veiksmīgo norisi, sacensību organizatori izsaka pateicību:
- A/s "ALDARIS";
- A/S "CĒSU ALUS"
;
- SIA "IĻĢUCIEMA MAIZNĪCA-KONDITOREJA"
;
- SIA "RSKORPIONS"
;
- SIA "VENDEN"
;
- SIA "AVIRO"
;
- SIA "BALTIC TAXI"
;
- SIA "BBC PLUSS"
;
- SIA "ISLANDE HOTEL"
;
- SIA "TRAVELPORT"
,
kā arī informatīvajiem atbalstītājiem BALTICTRAVELNEWS.COM un žurnālam "HORECA".

Uz tikšanos LVRA Vasaras 9. sporta spēlēs!!!

Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija (LVRA) ir profesionāla un darba devēju organizācija, kas apvieno naktsmītnes un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumus profesionālai sadarbībai, ar mērķi, uzlabot klientu apkalpošanas kvalitāti, sakārtot Latvijas viesnīcu tirgu un pārstāvēt Latvijas viesnīcu un restorānu biznesu pasaulē. LVRA ir asociācijas "Viesnīcas, restorāni un kafejnīcas Eiropā" (HOTREC) biedrs.

Sīkākai informācijai:
Jānis Naglis (LVRA prezidents) – tālr.: 67608000 vai 29207043; janisn@janisnaglis.lv
Santa Graikste (LVRA izpilddirektore) – tālr.: 67014131 vai 29484738; santa.graikste@hotel.lv
23.08.2010

Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija
un Latvijas Tūrisma aģentu un operatoru asociācija
aicina uz sadarbību politiskās partijas un to apvienības

LATVIJAS VIESNĪCU UN RESTORĀNU ASOCIĀCIJA (LVRA), LATVIJAS TŪRISMA AĢENTU UN OPERATORU ASOCIĀCIJA (ALTA) TURPINA UN "ATBILDĪBA – SOCIĀLDEMOKRĀTISKA POLITISKO PARTIJU APVIENĪBA" (ATBILDĪBA) 2010.GADA 24.AUGUSTĀ, PLKST. 16:00, PARTIJAS BIROJĀ PARAKSTĪS SADARBĪBAS PROTOKOLU.

Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija (LVRA) un Latvijas Tūrisma aģentu un operatoru asociācija (ALTA) ir uzrunājusi visas politiskās partijas un to apvienības, lai vienotos par abpusēju sadarbību un atbalstu tūrisma un viesmīlības nozarei būtiskos jautājumos 10. Saeimas laikā un turpmāk.

Tūrisma nozare ir viena no nozīmīgākajām tautsaimniecības nozarēm Latvijā, kas ieņem 1. vietu pakalpojumu eksportā un 4. vietu Latvijas eksportā kopumā. Tāpēc jo īpaši svarīgi ir tālākai attīstībai nepieciešamas skaidri definētas politikas prioritātes un atbalsts ilgtermiņā.

Ievērojot to, LVRA un ALTA aicina politiskās partijas:

1. Nodrošināt tūrisma nozares ilgtspējīgu attīstību, ierindojot to starp prioritārajām tautsaimniecības nozarēm.
2. Realizēt labvēlīgu valsts politiku konsulāro un vīzu jautājumu risināšanā.
3. Īstenot prognozējamu un nozarei labvēlīgu nodokļu politiku, radot pamatu sekmīgai konkurencei Baltijas reģiona ietvaros.
4. Uzlabot patērētāju tiesību aizsardzības jautājumu tūrisma pakalpojumu jomā risināšanu, nepieciešamības gadījumā paredzot korekcijas valsts likumdošanā.
5. Atbalstīt, t.sk. publikācijās un medijos, samazinātās PVN likmes saglabāšanu (8–10%) viesu mītnēm Latvijā, lai saglabātu konkurētspēju reģionā; pārredzamā nākotnē piemērot samazināto PVN likmi sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumiem,
6. Sniegt atbalstu starptautiskajai tūrisma izstādei "Balttour" kā nozīmīgākajam ikgadējam tūrisma pasākumam Latvijā, ko jau 17 gadus Rīgā rīko ALTA.
kā arī vienoties par regulāru informācijas apmaiņu, viedokļu saskaņošanu tūrisma nozares attīstību skarošu jautājumu jomā.

Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija (LVRA) ir profesionāla un darba devēju organizācija, kas apvieno naktsmītnes un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumus profesionālai sadarbībai, ar mērķi, uzlabot klientu apkalpošanas kvalitāti, sakārtot Latvijas viesnīcu tirgu un pārstāvēt Latvijas viesnīcu un restorānu biznesu pasaulē. LVRA ir asociācijas "Viesnīcas, restorāni un kafejnīcas Eiropā" (HOTREC) biedrs.

Latvijas Tūrisma aģentu asociācija (ALTA) ir profesionāla sabiedriska organizācija (biedrība), kas izveidota 1991.gadā, apvienojoties tūrisma aģentiem un tūroperatoriem, lai kopīgā darbībā uz līdztiesības pamatiem likumu un statūtu ietvaros izveidotu kopīgu vadības institūciju, kas koordinētu tūrisma aģentu un tūroperatoru darbību, aizstāvētu to intereses un pārstāvētu Latvijas tūrisma biznesu pasaulē. ALTA ir Eiropas Tūrisma aģentu un opertaoru asociāciju grupas (ECTAA) biedre.

"Atbildība – sociāldemokrātiska politisko partiju apvienība" dibināta ar mērķi apvienot kreisi centriskos spēkus, kuri Latviju redz kā labklājības valsti, iestājas par progresīvu nodokļu sistēmu, par pensiju un sociālo garantiju saglabāšanu, par kredītu sloga risināšanu un jaunu darba vietu radīšanu. Apvienību ATBILDĪBA veido četras politiskās partijas: Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija, "Mūsu zeme", "Sociālā taisnīguma partija" un "Latvijas Atmoda".

Sīkākai informācijai:
Jānis Naglis (LVRA prezidents) – tālr.: 67608000 vai 29207043; janisn@janisnaglis.lv
Kitija Gitendorfa (ALTA prezidente)
– tālr.: 67210065 vai 29227797; alta@alta.net.lv
Aivars Timofejevs
(Apvienības līdzpriekšsēdētājs) – tālr.: 67356585; aivars.timofejevs@atbildiba.lv
02.08.2010

Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija
un Latvijas Tūrisma aģentu un operatoru asociācija
aicina uz sadarbību politiskās partijas un to apvienības

LATVIJAS VIESNĪCU UN RESTORĀNU ASOCIĀCIJA (LVRA), LATVIJAS TŪRISMA AĢENTU UN OPERATORU ASOCIĀCIJA (ALTA) UN POLITISKĀ PARTIJA "PAR PAR PREZIDENTĀLU REPUBLIKU" (PPR) 2010.GADA 4.AUGUSTĀ, PLKST. 12:15, PARTIJAS BIROJĀ – BAZNĪCAS IELA 8, PARAKSTĪS SADARBĪBAS PROTOKOLU.

Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija (LVRA) un Latvijas Tūrisma aģentu un operatoru asociācija (ALTA) ir uzrunājusi visas politiskās partijas un to apvienības, lai vienotos par abpusēju sadarbību un atbalstu tūrisma un viesmīlības nozarei būtiskos jautājumos 10. Saeimas laikā un turpmāk.

Tūrisma nozare ir viena no nozīmīgākajām tautsaimniecības nozarēm Latvijā, kas ieņem 1. vietu pakalpojumu eksportā un 4.vietu Latvijas eksportā kopumā. Tāpēc jo īpaši svarīgi ir tālākai attīstībai nepieciešamas skaidri definētas politikas prioritātes un atbalsts ilgtermiņā.

Ievērojot to, LVRA un ALTA aicina politiskās partijas:

1. Nodrošināt tūrisma nozares ilgtspējīgu attīstību, ierindojot to starp prioritārajām tautsaimniecības nozarēm.
2. Realizēt labvēlīgu valsts politiku konsulāro un vīzu jautājumu risināšanā.
3. Īstenot prognozējamu un nozarei labvēlīgu nodokļu politiku, radot pamatu sekmīgai konkurencei Baltijas reģiona ietvaros.
4. Uzlabot patērētāju tiesību aizsardzības jautājumu tūrisma pakalpojumu jomā risināšanu, nepieciešamības gadījumā paredzot korekcijas valsts likumdošanā.
5. Atbalstīt, t.sk. publikācijās un medijos, samazinātās PVN likmes saglabāšanu (8–10%) viesu mītnēm Latvijā, lai saglabātu konkurētspēju reģionā; pārredzamā nākotnē piemērot samazināto PVN likmi sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumiem,
6. Sniegt atbalstu starptautiskajai tūrisma izstādei "Balttour" kā nozīmīgākajam ikgadējam tūrisma pasākumam Latvijā, ko jau 17 gadus Rīgā rīko ALTA.
kā arī vienoties par regulāru informācijas apmaiņu, viedokļu saskaņošanu tūrisma nozares attīstību skarošu jautājumu jomā.

Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija (LVRA) ir profesionāla un darba devēju organizācija, kas apvieno naktsmītnes un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumus profesionālai sadarbībai, ar mērķi, uzlabot klientu apkalpošanas kvalitāti, sakārtot Latvijas viesnīcu tirgu un pārstāvēt Latvijas viesnīcu un restorānu biznesu pasaulē. LVRA ir asociācijas "Viesnīcas, restorāni un kafejnīcas Eiropā" (HOTREC) biedrs.

Latvijas Tūrisma aģentu asociācija (ALTA) ir profesionāla sabiedriska organizācija (biedrība), kas izveidota 1991.gadā, apvienojoties tūrisma aģentiem un tūroperatoriem, lai kopīgā darbībā uz līdztiesības pamatiem likumu un statūtu ietvaros izveidotu kopīgu vadības institūciju, kas koordinētu tūrisma aģentu un tūroperatoru darbību, aizstāvētu to intereses un pārstāvētu Latvijas tūrisma biznesu pasaulē. ALTA ir Eiropas Tūrisma aģentu un opertaoru asociāciju grupas (ECTAA) biedre.

Par Prezidentālu republiku (PPR) ir partija, dibināta 2010.gada 27.martā. Partijas programmā viena no prioritātēm ir ienākošais tūrisms.

Sīkākai informācijai:
Jānis Naglis (LVRA prezidents) – tālr.: 67608000 vai 29207043; janisn@janisnaglis.lv
Astrīda Trupovniece
(ALTA izpilddirektore) – tālr.: 67210065 vai 29227797; alta@alta.net.lv
Augusts Kūravs
(PPR ģenerālsekretārs) – tālr.: 29474527; birojs@ppr.lv
27.07.2010

Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija
un Latvijas Tūrisma aģentu un operatoru asociācija
aicina uz sadarbību politiskās partijas un to apvienības

LATVIJAS VIESNĪCU UN RESTORĀNU ASOCIĀCIJA (LVRA), LATVIJAS TŪRISMA AĢENTU UN OPERATORU ASOCIĀCIJA (ALTA) UN POLITISKĀ PARTIJA "PAR CILVĒKA TIESĪBĀM VIENOTĀ LATVIJĀ" (PCTVL) 2010.GADA 29.JŪLIJĀ, PLKST. 12:00, PARTIJAS BIROJĀ – RŪPNIECĪBAS IELĀ 9, PARAKSTĪS SADARBĪBAS PROTOKOLU.

Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija (LVRA) un Latvijas Tūrisma aģentu un operatoru asociācija (ALTA) ir uzrunājusi visas politiskās partijas un to apvienības, lai vienotos par abpusēju sadarbību un atbalstu tūrisma un viesmīlības nozarei būtiskos jautājumos 10. Saeimas laikā un turpmāk.

Tūrisma nozare ir viena no nozīmīgākajām tautsaimniecības nozarēm Latvijā, kas ieņem 1. vietu pakalpojumu eksportā un 4. vietu Latvijas eksportā kopumā. Tāpēc jo īpaši svarīgi ir tālākai attīstībai nepieciešamas skaidri definētas politikas prioritātes un atbalsts ilgtermiņā.

Ievērojot to, LVRA un ALTA aicina politiskās partijas:

1. Nodrošināt tūrisma nozares ilgtspējīgu attīstību, ierindojot to starp prioritārajām tautsaimniecības nozarēm.
2. Realizēt labvēlīgu valsts politiku konsulāro un vīzu jautājumu risināšanā.
3. Īstenot prognozējamu un nozarei labvēlīgu nodokļu politiku, radot pamatu sekmīgai konkurencei Baltijas reģiona ietvaros.
4. Uzlabot patērētāju tiesību aizsardzības jautājumu tūrisma pakalpojumu jomā risināšanu, nepieciešamības gadījumā paredzot korekcijas valsts likumdošanā.
5. Atbalstīt, t.sk. publikācijās un medijos, samazinātās PVN likmes saglabāšanu (8–10%) viesu mītnēm Latvijā, lai saglabātu konkurētspēju reģionā; pārredzamā nākotnē piemērot samazināto PVN likmi sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumiem,
6. Sniegt atbalstu starptautiskajai tūrisma izstādei "Balttour" kā nozīmīgākajam ikgadējam tūrisma pasākumam Latvijā, ko jau 17 gadus Rīgā rīko ALTA.
kā arī vienoties par regulāru informācijas apmaiņu, viedokļu saskaņošanu tūrisma nozares attīstību skarošu jautājumu jomā.

Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija (LVRA) ir profesionāla un darba devēju organizācija, kas apvieno naktsmītnes un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumus profesionālai sadarbībai, ar mērķi, uzlabot klientu apkalpošanas kvalitāti, sakārtot Latvijas viesnīcu tirgu un pārstāvēt Latvijas viesnīcu un restorānu biznesu pasaulē. LVRA ir asociācijas "Viesnīcas, restorāni un kafejnīcas Eiropā" (HOTREC) biedrs.

Latvijas Tūrisma aģentu asociācija (ALTA) ir profesionāla sabiedriska organizācija (biedrība), kas izveidota 1991.gadā, apvienojoties tūrisma aģentiem un tūroperatoriem, lai kopīgā darbībā uz līdztiesības pamatiem likumu un statūtu ietvaros izveidotu kopīgu vadības institūciju, kas koordinētu tūrisma aģentu un tūroperatoru darbību, aizstāvētu to intereses un pārstāvētu Latvijas tūrisma biznesu pasaulē. ALTA ir Eiropas Tūrisma aģentu un opertaoru asociāciju grupas (ECTAA) biedre.

Sīkākai informācijai:
Jānis Naglis (LVRA prezidents) – tālr.: 67608000 vai 29207043; janisn@janisnaglis.lv
Kitija Gitendorfa
(ALTA prezidente) – tālr.: 67210065 vai 29466544; alta@alta.net.lv
Andris Tolmačovs
(PCTVL) – tālr.: 29633874; pctvl.info@gmail.com
01.07.2010

Rīgas viesnīcu īpašnieki, investori un operatori meklē jaunus risinājumus attīstībai

TAS IR VIENS NO SECINĀJUMIEM NO 2010.GADA 30.JŪNIJĀ, VIESNĪCĀ "KONVENTA SĒTA" NOTIKUŠĀ SEMINĀRA PAR RĪGAS VIESNĪCU TIRGUS ATTĪSTĪBU, KO ORGANIZĒJA LATVIJAS VIESNĪCU UN RESTORĀNU ASOCIĀCIJA SADARBĪBĀ AR KONSULTĀCIJU FIRMU "CHRISTIE+CO" (SOMIJA).

Ekonomiskā un finansiālā krīze ir atstājusi dziļu iespaidu uz viesnīcu sektoru Rīgā.
Viesnīcu operatoriem šis sitiens ir bijis pietiekami smags, jo ekonomikas lejupslīde un jaunu viesnīcu atvēršana ir sekmējusi gan noslogojuma, gan nakšņošanas cenu samazinājumu. Mītņu īpašnieki, investori un operatori meklē risinājumus, kā rast "jaunu dzīvi" viesnīcas īpašumam un radīt to par peļņu nesošu vai īpašumu pārdot. Kamēr kāds vēl meklē iespēju iziet no šī sektora, visai pilsētai ir nepieciešams daudz skaidrāks plāns, kā organizēt viesnīcu tirgu nākotnē.

Tieši tāpēc, ar mērķi – sniegt vispusīgu ieskatu Rīgas viesnīcu tirgus attīstības perspektīvās, ņemot vērā ekonomiskos rādītājus un banku nostāju viesnīcu kreditēšanā, LVRA un konsultāciju firma "Christie+Co" kopīgi organizēja semināru par viesnīcu tirgus attīstību Rīgā.

Seminārā ar priekšlasījumiem uzstājās:
- Andris Vilks, Latvijas Komercbanku asociācijas Ekonomikas un monetāro jautājumu komitejas vadītāju un Ministru prezidenta padomnieks ekonomikas un finanšu jautājumos – sniedzot skatījumu par Latvijas ekonomikas attīstību īsā un vidējā termiņā un banku lomu;
- Kimmo Virtanens (Kimmo Virtanen) – "Christie +Co" direktors Skandināvijas, Baltijas valstīs & Krievijā – par jauniem piedāvājumiem, pieprasījuma attīstīšanu, rebrendingu un pozicionēšanu, PVN likmēm un mārketingu;
- Pauli Santala – FCG Finish Consulting Group L.t.d. direktors – par māsterplānu Rīgas viesnīcu tirgum;
- Risto Louhisola – E.R.M. Architects izpilddirektors – par pievienot vērtību viesnīcas īpašumam;
- Ivars Gaters, PSIA "Rīgas pilsētbūvnieks" Valdes priekšsēdētājs – par Rīgas Kongresu centra projekta attīstību.

Neskatoties uz aktīvo tūrisma sezonu uz semināru bija ieradušies 60 viesnīcu, pašvaldības institūciju, jauno projektu attīstītāju un mēdiju pārstāvji.

Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija (LVRA) ir profesionāla un darba devēju organizācija, kas apvieno naktsmītnes un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumus profesionālai sadarbībai, ar mērķi, uzlabot klientu apkalpošanas kvalitāti, sakārtot Latvijas viesnīcu tirgu un pārstāvēt Latvijas viesnīcu un restorānu biznesu pasaulē. LVRA ir asociācijas "Viesnīcas, restorāni un kafejnīcas Eiropā" (HOTREC) biedrs.

Sīkākai informācijai:
Jānis Naglis (LVRA prezidents) – tel.: 67608000 vai 29207043; janisn@janisnaglis.lv

Santa Graikste (LVRA izpilddirektore)
tel.: 67014131 vai 29484738; santa.graikste@hotel.lv