Restorāni Latvijā rezervēt

Viesnīcas Latvijā rezervēt

01.03.2010

Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija
piedalījās starptautiskajā tūrisma izstādē – gadatirgū "VIVATTUR 2010"


LATVIJAS VIESNĪCU UN RESTORĀNU ASOCIĀCIJA /LVRA/, 2010. GADA 26.
28.FEBRUĀRĪ PIEDALĪJĀS STARPTAUTISKAJĀ TŪRISMA IZSTĀDĒ – GADATIRGŪ "VIVATTUR 2010", VIĻŅĀ (LIETUVA).

Saskaņā ar statistikas datiem, Lietuva Latvijai ir ļoti nozīmīgs tūrisma tirgus. Ievērojot to, LVRA piedalījās Tūrisma Attīstības valsts aģentūras (TAVA) un Kurzemes Tūrisma asociācijas (KTA) organizētajā Latvijas stendā izstādē "VIVATTUR 2010" un prezentēja Latvijas naktsmītņu un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu piedāvātos pakalpojumus.

LVRA strādāja vienā darba vietā ar viesnīcām "Islande Hotel"**** un "Jaunmoku pils"***, bet vēl 4 viesnīcas – "Hotel Segevold"****, "Vecgulbenes muiža"****, "Hotel Eiropa"****, "Turība"* un Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs" bija nosūtījušas reklāmas materiālus.

Tūrisma izstādē - gadatirgū "VIVATTUR 2010" piedalījās vairāk kā 152 dalībnieki no 21 valsts – Azerbaidžāna, Baltkrievija, Horvātija, Kipra, Čehija, Igaunija, Francija, Grieķija, Indija, Itālija, Latvija, Lietuva, Moldova, Polija, Krievija, Sīrija, Spānija, Taizeme, Tunisija un Apvienotie Arābu Emirāti; izstādi apmeklēja 15 000 interesentu.

Latvijas stendā izstādes apmeklētājiem bija iespējams iepazīties ar viesnīcu "Baltic Beach Hotel"*****, "Hotel Jūrmala Spa"****, "Pegasa pils", "Arkana", atpūtas kompleksa "Mežmalas", Jūrmalas, Olimpiskā centra Ventspils, Kurzemes Tūrisma asociācijas, Ventspils un Zemgales piedāvājumu.
Tāpat varēja nogaršot Saldus pusē ievākto medu, konfektes "Gotiņa", kā arī "Lāču" maizi.

Nākamā gadā izstāde "VIVATTUR 2011" notiks laikā no  25. – 27. februārim!

LVRA dalība starptautiskajā tūrisma izstādē "MATKA 2010" iespējama pateicoties ES aktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana  – ārējais mārketings" finansējuma saņemšanai.
eiro_projekts

Nozare atbalsta Saeima frakciju ierosinājumu
piemērot samazināto PVN likmi viesnīcu
un restorānu pakalpojumiem


LATVIJAS VIESNĪCU UN RESTORĀNU ASOCIĀCIJAS (LVRA) APKOPOTIE DATI LIECINA, KA 2008.GADA NOGALĒ PIEŅEMTAIS LĒMUMS IZMITINĀŠANAS PAKALPOJUMIEM PIEMĒROT PVN LIKMI 21% APMĒRĀ IR BIJUSI KĻŪDA. PLĀNOTO IEŅĒMUMU PROGNOZES
PAPILDUS IEŅĒMUMOS GŪT LS 8 000 000, NAV PIEPILDĪJUŠĀS.

LATVIJAS SABIEDRĪBA NEKAD NAV UZTURĒJUSI VIESNĪCAS. LATVIJAS VIESNĪCAS KOPĀ AR SABIEDRĪBU FINANSIĀLI NODROŠINA VID DARBĪBU.

Saskaņā ar Centrālās Statistikas datiem, 2008.gadā, ieņēmumi no tūrisma pakalpojumiem sastādīja 403.2 miljonus Ls; tūrisma pakalpojumi ieņēma 1. vietu starp pakalpojumu nozarēm un 4. vietu Latvijas kopējā eksportā, t.i. neskatoties uz ekonomikas izaugsmes tempu samazinājumu, ko tūrisma un viesmīlības nozare izjuta jau 2008.gada sākumā, kopumā tika panākts eksporta pieaugums.

Šobrīd samazinātā PVN likme viesnīcu pakalpojumiem tiek piemērota 23 ES valstīs, kā arī – Norvēģijā, Īslandē, Turcijā, bet restorānu pakalpojumiem 13 valstīs, kā arī – Īslandē.

Sākot ar 2009.gada 1.janvāri, izmitināšanas pakalpojumiem piemērojamā PVN likme tika paaugstināta no 5% uz 21%, kā rezultātā:
1) strauji samazinājās Latvijā izmitināto ārvalstu tūristu skaits;
2) tika radīts īstermiņa ieguvums valsts budžetā, bet, vienlaikus, Latvija zaudēja konkurētspēju starp Baltijas valstīm un tuvākajām Eiropa savienības valstīm, kur PVN viesnīcām ir zemāks (Igaunija – 9%, Somija – 8%, Polija – 7%, uc.);
3) ārvalstu investoriem tika dots negatīvs signāls par biznesa vidi un ieguldījumiem viesnīcu nozarē Latvijā;
4) nodarbināto skaits nozarē samazinājās par ~ 10 000;
5) valsts un pašvaldības nav ieguvušas ieņēmumus vismaz Ls 10 mlj. apmērā kā sociālo nodokli un iedzīvotāju ienākuma nodokli;
6) kopējais atcelto pasākumu skaits bija ne mazāks par 110 ar kopējo summu Ls 1 103 086 (bez PVN), no tiem citā valstī tika noorganizēti vismaz 80 pasākumi.

Saskaņā ar LVRA aprēķiniem:
1) ņemot vērā to, ka 2009. gadā lielākā daļa darījumu bija ar 5% likmi, provizoriskā PVN ieņēmumu summa – ~ Ls 6 mlj. nesniedza no nodokļa paaugstinājuma sākotnēji plānotos Ls 8 mlj.;
2) piemērojot 10% likmi, varam prognozēt, ka PVN ieņēmumu summa nekādā gadījumā nesamazināsies, bet, palielinoties apgrozījumam, ko 2010.gadā plānojam par ~ 5%, PVN ieņēmumu summa palielināsies;
3) palielinot nodarbināto skaitu par 1000, papildus Valsts kase saņemtu 1.5 – 2 mlj. sociālā nodokļa, bet pašvaldības – vismaz 1 mlj. IIN ieņēmumus.

Tāpat LVRA uzskata, ka līdz ar PVN likmes samazināšanu tūrisma – viesnīcu un restorānu nozarē:
1) pieaugs eksporta apjoms un tūrisma nozares īpatsvars tajā;
2) Latvija atgūs konkurētspēju reģionā;
3) palielināsies nodarbināto skaits;
4) valsts viegli iegūs apgrozījumā finanšu līdzekļus;
5) pašvaldībām palielināsies iedzīvotāju ienākuma nodokļa ienākumi;
6) palielināsies, PVN ieņēmumi budžetā;
7) uzņēmēji iegūs finanšu līdzekļu, ko ieguldīt attīstībā, mārketinga, personāla darba apmaksai;
8) viesnīcas neatprasīs PVN atpakaļ par Latvijas pakalpojumu eksportu tā kā to saņem citas eksporta nozares;
9) sabiedrībai nebūs jāuztur viesnīcu nozare;
10) viesnīcas ar savu nodokļu maksām turpinās uzturēt valsts administrāciju, medicīnas darbiniekus, policistus, robežsardzi, piedalīsies Starptautiskā aizdevuma atmaksā un ceļu uzturēšanā, utt.

LVRA ir gatava iesaistīties diskusijās ar valdību izskatot grozījumus likumā "Par pievienotās vērtības nodokli", lai sniegtu priekšlikumus papildus ieņēmumiem budžetā un kopīgi rastu risinājumu.

Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija (LVRA) ir profesionāla un darba devēju organizācija, kas apvieno naktsmītnes un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumus profesionālai sadarbībai, ar mērķi, uzlabot klientu apkalpošanas kvalitāti, sakārtot Latvijas viesnīcu tirgu un pārstāvēt Latvijas viesnīcu un restorānu biznesu pasaulē. LVRA ir asociācijas "Viesnīcas, restorāni un kafejnīcas Eiropā" (HOTREC) biedrs.

Sīkākai informācijai:
Jānis Naglis (LVRA prezidents) – tālr
.: 67608000 vai 29207043; janisn@janisnaglis.lv

17. starptautiskais tūrisma gadatirgus
"BALTTOUR 2010"

LATVIJAS VIESNĪCU UN RESTORĀNU ASOCIĀCIJA /LVRA/ UN SIA "VIESNĪCU UN RESTORĀNU CENTRS" /VRC/ STARPTAUTISKAJĀ TŪRISMA GADATIRGŪ "BALTTOUR 2010" AKTUALIZĒ JAUTĀJUMU PAR TŪRISMA PAKALPOJUMU UN MĪTŅU KVALITĀTI.

Lai veicinātu Latvijas tūrisma un viesnīcu biznesa attīstību, aktualizētu jautājumu par tūrisma pakalpojumu kvalitāti šodienas situācijā un sekmētu Latvijas tūrisma mītņu atpazīstamību, LVRA un VRC 17. starptautiskā tūrisma gadatirgus "BALTTOUR 2010" ietvaros organizēja diskusiju "Tūrisma pakalpojumu un mītņu kvalitāte mūsdienu apstākļos".

Diskusijā savu redzējumu par tūrisma pakalpojumu kvalitāti prezentēja:
E. Beļskis, LR EM Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta direktors;
B. Vītoliņa, Patērētāju Tiesību aizsardzības centra direktore;
I. Šīrava, Tūrisma Attīstības valsts aģentūras Kvalitātes vadītāja;
I. Riekstiņa, ALTA viceprezidente, tūrisma aģentūras "Kaleva Travel" direktore;
S. Sirmace, LVRA Valdes locekle, restorāna "Kaļķu Vārti" direktore;
A. Mackevičs, Latvijas E-tūrisma asociācijas prezidents;
E. Buka, SIA "Viesnīcu un restorānu centrs" direktors.
Diskusiju vadīja – A. Mackevičs un E. Buka.

Diskusijas laikā tika apspriesti sekojoši jautājumi:
- tūrisma pakalpojumu kvalitātes pieaugoša nozīmē ekonomiskās krīzes apstākļos un tās stratēģijas formulēšanas nepieciešamība;
- Q-Latvia projekts un tā ieviešanas gaita;
- patērētāju tiesības kvalitatīvu pakalpojumu un uzticamas informācijas saņemšanā;
- jaunais viesnīcu valsts standarts LVS 200-1:2009 un tā piemērošana atbilstības novērtēšanā;
- restorānu un citu sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu kvalitātes jautājumi;
- sadarbība starp valsts institūcijām, kā arī sabiedriskajām organizācijām kvalitatīvu tūrisma pakalpojumu nodrošināšanā;
- tūrisma pakalpojumu kvalitātes atspoguļojums e-vidē;
- starptautiskā sadarbība tūrisma pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanas jomā.

Diskusija par visai tūrisma nozarei tik nozīmīgo kvalitātes jautājumu izraisīja lielu interesi un tās dalībnieki, – tūrisma un viesmīlības nozares profesionāļi, izvirzīja sekojošas prioritātes tūrisma pakalpojumu un mītņu kvalitātes nodrošināšanā un nozares konkurētspējas celšanā:
- veidot vienotu Latvijas tūrisma nozares kvalitātes stratēģiju;
- ieviest Q-Latvia projektu, aptverot nozīmīgu tūrisma pakalpojumu daļu;
- turpināt darbu tūristu mītņu valsts standartu aktualizēšanā un pilnveidošanā;
- uzsākt darbu pie vienotu kvalitātes kritēriju izstrādes restorāniem;
- aktivizēt mērķtiecīgu sadarbību kvalitātes nodrošināšanas jomā par tūrisma attīstību atbildīgo institūciju un organizāciju vidū;
- nodrošināt patērētāju tiesības kvalitatīvu pakalpojumu un uzticamas informācijas saņemšanā, nepieļaut nepatiesas reklāmas izplatību;
- aktivizēt e-vidi kvalitatīvu tūrisma pakalpojumu popularizēšanā;
- veicināt sadarbību starp Baltijas jūras reģiona un Viduseiropas valstīm viesnīcu klasifikācijas prasību harmonizācijas virzienā.
25.01.2010

Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija piedalījās Ziemeļeiropas valstu nozīmīgākajā starptautiskajā tūrisma izstādē – gadatirgū "MATKA 2010"

LATVIJAS VIESNĪCU UN RESTORĀNU ASOCIĀCIJA, 2010.GADA 21.–24.JANVĀRĪ PIEDALĪJĀS STARPTAUTISKAJĀ TŪRISMA IZSTĀDĒ – GADATIRGŪ "MATKA 2010", SOMIJAS GALVASPILSĒTĀ – HELSINKOS.

Realizējot vienu no svarīgākajām mārketinga aktivitātēm – dalība starptautiskajās tūrisma izstādē – gadatirgos, Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija /LVRA/ piedalījās Tūrisma Attīstības valsts aģentūras (TAVA) un Kurzemes Tūrisma asociācijas organizētajā Latvijas stendā, starptautiskajā tūrisma izstādē – gadatirgū "Matka 2010".

Ikgadējais gadatirgus "Matka" ir kļuvusi par nozīmīgāko un apmeklētāko tūrisma izstādi gan Skandināvijas valstīs, gan Ziemeļeiropas un Baltijas jūras reģiona valstīs. Tās devīze – "Mūsu pasaule – mūsu atbildība".

Latvijas stendā kopā ar TAVA un vēl 10 uzņēmumiem, piedalījās arī LVRA un viesnīcas – "Islande Hotel" un "Radisson Blu Daugava", vienlaikus, stendā tika izplatīti viesnīcu "Hotel Bergs"*****, "Radi un draugi"***, "Liora"***, "Placis"*, "Dzintara viesnīcas", "Marve" reklāmas materiāli.

Lai iepazīstinātu mēdiju pārstāvjus, sadarbības partnerus un interesentus ar aktuālo Latvijas tūrisma piedāvājumu, izstādes pirmajā dienā – 21.janvārī Latvijas stendā notika prezentācija; tās ietvaros Vidzemes Tūrisma asociācija iepazīstināja arī ar savu jauno projektu "Ar velo pa Vidzemi un Dienvidigauniju".

Tūrisma izstāde "MATKA 2010" apliecināja, ka neskatoties uz ekonomisko situāciju, 92% no izstādes apmeklētājiem 2010.gadā plāno ceļot tikpat vai vēl vairāk kā 2009.gadā. Turpina pieaugt arī to ceļotāju skaits, kas plānojot brīvdienas, rezervācijas veica ar interneta starpniecību.

Šajā gadā, "MATKA 2010" piesaistīja rekordlielu dalībnieku skaitu – vairāk kā 1200 tūrisma industrijas profesionāļus no 70 valstīm un reģioniem. Izstādes 81 500 interesentiem, tai skaitā 18 000 tūrisma nozares profesionāļiem, bija lieliska iespēja izpētīt lielu tūrisma pakalpojumu klāstu vienā vietā un gūt jaunas ierosmes savām brīvdienām Somijā un ārzemēs.

Nākamā – 2011.gada izstādes devīze – "Iedomājies nākotni!" ietvers scenārijus, kā ceļojumu nozare mainīsies tehnoloģiju attīstības rezultātā, tāpat arī tādu fenomenu kā "lēnā ceļošana".

LVRA dalība starptautiskajā tūrisma izstādē "MATKA 2010" iespējama pateicoties ES aktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings" finansējuma saņemšanai.
eiro_projekts

LVRA organizē 5. starptautisko viesnīcu
un restorānu industrijas konferenci

airbaltic-logolvra-logoTAVAS-logo

LATVIJAS VIESNĪCU UN RESTORĀNU ASOCIĀCIJA (LVRA) SADARBĪBĀ AR EIROPAS SAVIENĪBAS (ES) EIROPAS REĢIONĀLĀ ATTĪSTĪBAS FONDU (ERAF) UN LATVIJAS INVESTĪCIJU UN ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRU (LIAA) REALIZĒ PROJEKTU "VIESNĪCU UN RESTORĀNU NOZARES STARPTAUTISKĀ KONFERENCE" "EKONOMISKĀS SITUĀCIJAS IETEKME UZ VIESNĪCU & RESTORĀNU INDUSTRIJU – KRĪZE VAI IESPĀJAS" UN TĀ IETVAROS,  22.OKTOBRĪ, VIESNĪCĀ "REVAL HOTEL RĪDZENE" ORGANIZĒJA 5. STARPTAUTISKĀ VIESNĪCU & RESTORĀNU INDUSTRIJAS KONFERENCE "EKONOMISKĀS SITUĀCIJAS IETEKME UZ VIESNĪCU & RESTORĀNU INDUSTRIJU – KRĪZE VAI IESPĒJAS".

Konferences "Ekonomiskās situācijas ietekme uz viesnīcu un restorānu industriju – krīze vai iespējas" sadarbības partneri – atbalstīji bija Tūrisma Attīstības valsts aģentūra / TAVA / un nacionālā aviokompānija "AirBaltic".

Konferences mērķis – veicināt Latvijas viesnīcu un restorānu biznesa attīstību, tā konkurētspēju reģionā, iepazīstinot viesnīcu un restorānu īpašniekus un vadītājus ar aktuālākajām tendencēm viesnīcu un restorānu industrijā, vispusīgi apskatot viesnīcas un restorāna darba organizāciju un akcentējot jautājumu, kā pārvarēt ekonomiskās lejupslīdes periodu un izmantot šo situāciju, lai pilnveidotu viesnīcu un restorānu darbību.

Konferences "Ekonomiskās situācijas ietekme uz viesnīcu un restorānu industriju – krīze vai iespējas" lektori bija pieredzes bagāti viesnīcu un restorānu nozares pārstāvji, Latvijas un Eiropas līmenī nozares intereses pārstāvošo institūciju līderi, kas sniedza priekšlasījumus par sekojošām tēmām:

- situācija viesnīcu un restorānu industrijā Eiropā;
- pozitīvie piemēri nozares atbalstam;
- tūrisma un viesmīlības pakalpojumu kvalitāte kā veiksmīgas tūristu piesaistes priekšnosacījums;
- par vienotas viesnīcu klasifikācijas sistēmu attīstības gaitu Ziemeļ– un Centrālajā Eiropā;
- kā pozicionēt savu kompāniju un pakalpojumus interneta sociālajā vidē;
- kā veidot atšķirīgu viesnīcu un restorānu produktu, kas palīdz specializēties un piesaistīt klientus;
- kā izmantot ēdienkartē nacionālos produktus un ar to pelnīt;
- krīze – katastrofa vai pārmaiņu laiks;
- jauni mārketinga risinājumi, u.c.

Konferences atbalstītāji:

reval-logoTravelnews-logo
EIROPA-logo