РЕСТОРАНЫ В ЛАТВИИ

ГОСТИНИЦЫ В ЛАТВИИ

 

Rīga, 2022. gada 07.janvārī

 

Latvijas Republikas Ministru prezidentam Latvijas Republikas Veselības ministrijai

Kopija: Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijai

Par ierobežojumu mazināšanu COVID-19 krīzē visvairāk cietušajām nozarēm

Izsakām pateicību Ekonomikas ministrijas par līdzšinējo darbu pie ierobežojumu mazināšanas tūrisma un ar to saistītajām - COVID-19 krīzē visvairāk cietušajām nozarēm!

Kopš 2020. gada nozare strādā ievērojot stingras drošas darba vides vadlīnijas, kas saskaņotas ar Valsts Darba inspekciju un Veselības ministriju, savukārt, līdz 2021. gada 15. novembrim nozarē vakcinēto personu skaits bija lielāks par 98% sasniedzot otru augstāko rādītāju pēc veselības un sociālās aprūpes sektorā strādājošo personu skaita.

Ar šo vēlamies vērst Jūsu uzmanību, ka ņemot vērā esošos ierobežojumus, atšķirībā no citām Eiropas valstīm, ienākošais tūrisms Latvijā ir faktiski apturēts un visa ienākošā tūrisma nozare ir uzskatāma par ierobežotu. Ierobežota pakalpojumu pieejamība un nenoteiktība joprojām bremzē ienākošā tūrisma darbības iespējas, ievērojami samazinot izredzes nozares sekmīgai darbībai arī 2022. gadā. Ilgtermiņa rīcības plāna trūkums, liedz iespējas īstenot ārējās komunikācijas pasākumus, kuri būtu vērsti uz ārvalstu tūristu piesaisti, kas vēl vairāk ietekmē nozares uzņēmumu jau tā kritisko stāvokli.

Neuzticēšanās uzņēmējiem, neieklausīšanās nozares aicinājumā lemt par ierobežojumiem, kas balstīti vienlaikus uz epidemioloģisko drošību, loģiku un ekonomisko pamatojumu (asociāciju veiktās aptaujas liecina, ka nozaru uzņēmēji strādā ar vismaz 60% zaudējumu), pastāvīgi uzspiežot prasības, kas ir stingrākas kā vajadzīgs epidemioloģiski drošam darbam, nevēlēšanās vienādot ierobežojumus ar kaimiņvalstīm, neizpratne par nozares specifiku ir novedusi  pie tā, ka Latvijas tūrisma un ar to saistītās nozares ir zaudējušas konkurētspēju. Sektori, kur tas iespējams (piemēram, neregulārie autobusu pārvadājumi), iztiku pelna balstot citu valstu ekonomiku un tūrisma nozari, sektori, kur tas nav iespējams, slīgts arvien lielākās parādsaistībās. Arvien vairāk uzņēmumi (citu nozaru) izvēlas savus korporatīvos pasākumus, projektu sanāksmes un konferences organizēt Igaunijā un Lietuvā. Tā rezultātā ir apdraudēta pilnīgi visa tūrisma un ar to saistītā infrastruktūra (bet, kā zināms, tūrisma nozarei ir milzīgs multiplikatīvs efekts) – sākot ar naktsmītnēm, beidzot ar amatniekiem un balsta pakalpojumu sniedzējiem.

Mēs respektējam Veselības ministrijas bažas par jaunā COVID-19 paveida „Omicron” attīstību. Vienlaikus, lūdzam, sekot starptautiskajiem pētījumiem, kas apliecina, ka „Omicron” nav bīstamāks un komunikācijā ar sabiedrību neizmantot pastāvīgu iebiedēšanas politiku! Diemžēl, tas negatīvi atsaucas uz tā jau niecīgo vietējo tūristu plūsmu.

Nozares dažādu sektoru 2021. gada salīdzinoši vājie rādītāji skaidri apliecina, - iemesls nav Latvijas uzņēmēju neprasme strādāt vai pielāgoties situācijai, tas ir „pateicoties” valdības uzliktajiem ierobežojumiem. Papildus tam - 2022. gads ir sācies ar neadekvāti augstām energoresursu izmaksām. No tā izdarām secinājumu – Latvijas valdība, sekojot tikai Veselības ministrijas sniegtajiem priekšlikumiem, īsteno apzinātu tūrisma un ar to saistīto nozaru iznīcināšanas politiku.

Pamatojoties uz augstākminēto, Tūrisma nozares Krīzes vadības komitejas vārdā, lūdzam:

  1. nekavējoši dot iespēju tūrisma un ar to saistīto nozaru pārstāvjiem sadarbībā ar epidemiologiem izstrādāt ierobežojumu kopumu, kas apvieno epidemioloģisko drošību,  loģiku un ekonomisko pamatojumu;
  2. akceptēt Latvijā visas Pasaules Veselības organizācijas (PVO) atzītās vakcīnas;
  3. veikt nepieciešamās izmaiņas Covidpass un citās sistēmās, lai atvieglotu PVO atzīto vakcīnu nolasīšanu iebraucot Latvijā;
  4. nekavējoties apstiprināt    Ekonomikas   ministrijas    virzīto    regulējumu   grupu   tūrisma organizēšanai un atrakciju darba atsākšanai;
  5. Nodrošināt ar PVO atzītām vakcīnām vakcinētu ārvalstnieku iespēju saņemt pakalpojumus un piedalīties pasākumos Latvijā, kas tiek organizēti epidemioloģiski drošajā (zaļā) režīmā.

Noslēgumā vēlamies atgādināt - Latvijas ienākošais tūrisms un iespējas piesaistīt ārvalstu tūristus Latvijā ir atkarīgs no spēkā esošā regulējuma un viesmīlības nozares uzņēmumu darbības ierobežojumiem. Uzņēmumu tālākai darbībai ir nepieciešami ārvalstu tūristu radītie ieņēmumi izmitināšanas, ēdināšanas, izklaides, transporta un citos saistītajos sektoros, un ierobežotā pieeja to gūšanai rada nopietnus draudus uzņēmumu tālākai pastāvēšanai.

Pateicamies par izpratni!

Ar patiesu cieņu,

Latvijas Tūrisma aģentu un operatoru asociācija ALTA Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija

Latvijas Lauku tūrisma asociācija „Lauku ceļotājs” Latvijas Restorānu biedrība

Latvijas Kongresu birojs

Latvijas Pasākumu un producentu asociācija Latvijas Pasākumu norišu vietu asociācija Latvija Kosmētiķu un kosmetologu asociācija

LV RU EN

GMO

LVRA Interreg baner