РЕСТОРАНЫ В ЛАТВИИ

ГОСТИНИЦЫ В ЛАТВИИ

Atjaunotās zvaigznes apspīd viesnīcu jomu.

Budapešta/Vīne. 2015. gada 1. janvārī stājas spēkā Hotelstars Union atjaunotais kritēriju katalogs. Kritēriji, kas balstīti uz Eiropas viesnīcu viesu aptauju un tirgus izpēti, ir vairāk piemēroti mūsdienu prasībām un vairāk akcentē gulēšanas komfortu, saskaņotību un drošību. 

Gandrīz gadu “Hotelstars Union” dalībvalstu pārstāvji apsprieda kataloga saturu.

“ Viesnīcniekiem nebūs jāsagaida pārsteigumi vai krasas strukturālas izmaiņas” saka Andrea Kopoši (Andrea Kopocsy), “Hotelstars Union” (turpmāk, - HSU) klasifikācijas komisijas priekšsēdētāja. Lai neatpaliktu no sabiedrības attīstības un tās tendencēm, lielāka uzmanība tika veltīta viesnīcu gultu kvalitātei, drošībai un ilgtspējībai, kā arī viesnīcu mājas lapām un  interneta pieejamībai viesiem.

 

Jaunā kritēriju kataloga 2015-2020 versija nu ir pieejama lejupielādēšanai.  Tas sasaucas ar HSU dalībnieku kopas veiksmes stāsta turpinājumu. Kopš 2012. gada jau 15 valstis kļuvušas par HSU dalībniecēm. Bez dibinātājvalstīm – Austrijas, Čehijas, Nīderlandes, Šveices, Ungārijas, Vācijas un Zviedrijas, HSU pievienojušās arī Beļģija, Dānija, Grieķija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Luksemburga un Malta.

Hotelstars Union Ģenerālsekretariāts
turpmāk atradīsies Austrijā.

Sākot ar 2015. gadu, “Hotelstars Union” zvaigžņu apvienība tiks administrēta un organizēta no Vīnes, bet 2015. gadā HSU prezidēs Ungārijas Viesnīcu un restorānu asociācija.

Budapešta/Vīne.  HSU Padome vienbalsīgi uzticēja Austrijas Ekonomikas Kameras Austrijas Profesionālajai Viesnīcu Asociācijai  HSU Ģenerālsekretariāta funkciju veikšanu nākamos sešus gadus.  No 2015. gada janvāra Austrija pārņem HSU administrēšanu un organizēšanu. Tādējādi, esošā sistēma ar ikgadējo HSU biroja rotāciju tiek atcelta. Klauss Ennemozers ( Klaus Ennemoser), Asociācijas prezidents ir apmierināts un apsveic šo lēmumu: “Līdz ar pastāvīga sekretariāta dibināšanu tiek nodrošināta ilgtspējīga dienas kārtība”. Turpretī, HSU prezidentūra turpinās ikgadēju rotāciju. 2015. gadā Ungārijas Viesnīcu un restorānu asociācija pārņem zvaigžņu kopas vadību un to reprezentēs Andrea Kopoši kā Asociācijas goda prezidente.

Ennemozers un Kopoši uzsver: “ 2009. gadā HSU dibināšanas līgums tika noslēgts Prāgā. Līdz ar jaunās zvaigžņu sistēmas stāšanos spēkā 2010. gadā, sākās arī ikgadējā vadības maiņa no dalībvalstu vidus. Sekretariāta nostiprināšana kopā ar ikgadēju prezidentūras rotāciju nodrošinās HSU labi organizētu un progresīvu nākotni.” Plānošana un uzdevumi tiks realizēti  sadarbībā ar prezidentūrām. Šis lēmums ir nozīmīgs pavērsiens augstas kvalitātes viesnīcu zvaigžņu piešķiršanā kā viesnīcām, tā arī to īpašniekiem.  


Eiropas Viesnīcu zvaigžņu apvienība “Hotelstars Union”

HOTREC ( Eiropas valstu viesmīlības konfederācijas) pārraudzībā Austrijas, Čehijas, Nīderlandes, Šveices, Ungārijas, Vācijas un Zviedrijas viesnīcu asociācijas izveidoja “Hotelstars Union” . Turpmāk HSU zvaigžņu kopai pievienojās arī Beļģija, Dānija, Grieķija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Luksemburga un Malta. Šo valstu viesnīcu piedāvājums balstās uz harmonizētu viesnīcu klasifikācijas kritēriju katalogu, lai nodrošinātu viesiem un viesnīcniekiem lielāku caurskatāmību un drošību .  Detalizētāku informāciju var saņemt www.hotelstars.eu.

Hotelstars Union Ģenerālsekretariāts :
Katrīna Sāgmeistere ( Katrin Sagmeister )
Austrijas Profesionālā Viesnīcu asociācija
Tel. +43 590 900-5866
e-pasts : sternehotline@wko.at

Latvianlv-LVRussianEnglish (UK)

GMO

LVRA Interreg baner